Ons Medicatie voor Sanday (voormalig APRO)

FAQ Ons Medicatie: apotheker

Sanday koppelen met Ons Medicatie

Ons® Medicatie is een onderdeel van de Ons® Suite van Nedap, dat veel (thuis)zorgorganisaties in Nederland gebruiken. Werk je samen met één of meerdere zorgorganisaties die Ons® gebruiken, dan kun je in overleg met de organisatie een koppeling maken tussen jouw Sanday-omgeving en Ons® Medicatie.

 

Starten met Ons Medicatie

  1. Dien je verzoek om te koppelen met Ons® Medicatie in bij Sanday (voornamlig APRO).
  2. Vraag via het formulier hieronder een verzoek in om toegang te krijgen tot het portaal ‘Ons® Medicatie voor Apotheken’.
  3. De koppeling is geactiveerd zodra Sanday laat weten dat het is doorgevoerd. Je ontvangt een terugkoppeling wanneer Ons® Medicatie gebruikt kan worden.
  4. Je kunt aan de slag! Lees de handleiding van Sanday voor een goede start.
  5. Het is verstandig om regelmatig te controleren of de informatie in Ons® Medicatie overeenkomt met de informatie in het AIS. Dit doe je via het portaal Ons Medicatie voor Apotheken.

Veelgestelde vragen

Kom je er niet uit? Misschien staat het antwoord op jouw vraag hieronder.

Hoe werkt de koppeling tussen Ons® Medicatie en Sanday (voormalig APRO)?

Vanuit het AIS stuur je via de distributiegroep(en) de toedienlijsten naar Ons® Medicatie. De handleiding van APRO over deze exportfunctionaliteit vind je hier.

Wat kost de koppeling?

Nedap brengt geen kosten in rekening. Het activeren van de koppeling kan kosten met zich meebrengen vanuit Sanday. Neem contact met hen op voor meer informatie.

Wat moet ik registreren als de toedienhoeveelheid niet bekend is?

Als medicatie op geplande momenten gegeven moet worden, maar de hoeveelheid wordt bepaald door een extern schema (bijvoorbeeld bloedverdunners of insuline) dan kan je in het toedienschema volstaan met een ‘*’ op de geplande tijden. De zorgmedewerker kan dan de toedienhoeveelheid toevoegen op een toedienlijst en dit via een dubbele controle (op afstand) toedienen.

Hoe werkt Ons® Medicatie met ‘zo nodig’ medicatie?

Als medicatie is gekenmerkt als ‘zo nodig’ negeert Ons® Medicatie een eventueel toedienschema. Zo nodig = zo nodig, dit kan dus niet op geplande momenten. Zo nodig medicatie staat altijd op de toedienlijst.

Kan er digitaal besteld worden?

Ja, Ons® Medicatie kent een herhaalbestellingenmodule. Als apotheker bepaal je zelf of je hier gebruik van wil maken. Ook beslis je of dit voor alle losse medicatie mag, of met uitzondering van opiaten. Via ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ kan je deze functionaliteit inrichten en testen.

Heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?

Nee, dat is niet nodig. Nedap treedt op als verwerker voor zorgorganisaties die gebruik maken van de Ons® Suite. Nedap haalt of ontvangt de toedienlijsten van de apotheek op in opdracht van de zorgorganisatie. Hierbij is de zorgorganisatie de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

Het verwerken van de toedienlijsten valt in deze situatie onder de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie heeft een verwerkersovereenkomst met Nedap, waar jij als apotheker een verwerkersovereenkomst hebt met jouw AIS-leverancier. Een verwerkersovereenkomst tussen de apotheek en Nedap is hierdoor niet nodig voor het opzetten van de koppeling. Voor het gebruik van het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ teken je wel een verwerkersovereenkomst met Nedap.

Wat moet ik instellen als er een nieuwe zorginstelling start met Ons Medicatie?

Als apotheek koppel je één keer met Ons Medicatie. Ons Medicatie koppelt de toedienlijsten aan de juiste cliënt in de software voor de zorgorganisatie.

Vraag toegang tot het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ aan:

Contact

Contact voor de apotheker

Contact voor de apotheker

support-apotheken@nedap-healthcare.com