De start van Healthcare

Een oplossing voor de papieren zorgregistratie, zo begon het. Vervolgens werkten we aan slim plansysteem zodat de thuiszorgplanner makkelijker routes kon plannen. En dat bouwde zich verder uit. Geleidelijk aan zijn we steeds medischer geworden. Ondertussen maken we ook oplossingen voor huisartsen en bepaalde medische specialismen. We richten ons niet alleen op de zorgprofessional maar ook op de cliënt of patiënt en diens omgeving: de familie en mantelzorgers.

1999

Start Nedap Healthcare met iO

1999 was de geboorte van de marktgroep Nedap Healthcare. iO was ons eerste product: een kleine handzame RFID-lezer voor de zorgverlener om de geleverde zorg bij de cliënten vast te leggen, door de cliëntenpas aan de binnenzijde van de voordeur bij binnenkomst en vertrek te scannen. Uniek was dat het apparaatje niet hoeft te worden opgeladen en dat de batterij 8 jaar meegaat.

1999
2000

Eerste software iO Concept

Het iO concept, een webapplicatie met op dat moment minimale functionaliteit, waarmee passen aan cliënten en iO’s aan de zorgverleners konden uitgegeven, de geregistreerde uren door de zorgmanager konden worden gefiatteerd en de gefiatteerde uren naar het Thuiszorg Informatie Systeem software van de zorginstelling konden worden geëxporteerd.

2000
2004

iO Concept Redesign

De vormgeving was niet alleen veel fraaier, maar de software kon nu ook stand alone worden gebruikt. Zorginstellingen konden cliënten en medewerkers invoeren. Een zorgarrangement voor de cliënt kon worden opgesteld.

2004
2007

Het begin van planning

Zeer gebruikersvriendelijke routeplanning die decentraal plannen mogelijk maakte. Zorgteams konden zo zelf hun planning optimaliseren. We leverden nu niet alleen een oplossing voor zorgregistatie en het inzicht in productiviteit en cliëntwaarde, maar ook het gereedschap om die te verbeteren door cliëntbezoeken slimmer te plannen.

2007
2008 - 2014

Ontwikkeling Ons

De functionaliteiten van iO software namen toe, er kwamen tabbladen bij en er werd een dossier ontwikkeld. De software werd uitgebracht onder de nieuwe merknaam Ons. Wat staat voor samen, ons eigen. Verschillende redesigns passeren de revue en grote applicaties als planning, roosteren, zelfroosteren, berichten en agenda worden ontwikkeld.

2008 - 2014
2009

Eerste klantendag

De eerste klantendag werd georganiseerd. Het was destijds in de presentatieruimte bij Nedap met ongeveer 20 klanten. Dit werd vanaf dat moment een jaarlijkse gebeurtenis.

2009
2011

Carenzorgt

Caren, het gratis mantelzorgportaal ziet het licht. Met Caren verbinden we de cliënt met de professional en de familie (mantelzorgers).

2011
2015

Dossier app

De Dossier app is het Elektronische Cliënten Dossier voor ambulante medewerkers.

2015
2016

Grip op klachten

In samenwerking met het UMCG wordt een applicatie Grip ontwikkeld. Grip is een online platform voor patiënten met onbegrepen klachten en hun zorgverleners. Grip helpt om samen te komen tot de juiste diagnostiek waarbij de patiënt zelf de regie heeft en de juiste zorg gekozen wordt.

2016
2017

Lancering Floor en Ons medicatiecontrole

Floor is een platform voor mensen met diabetes type 2. Het helpt je bij het ontdekken en volhouden van gezondere gewoontes. Ons Medicatiecontrole helpt zorgprofessionals bij het uitvoeren van een dubbele controle op risicovolle medicatie binnen het team. Het resultaat wordt rechtstreeks in het cliëntdossier opgeslagen.

2017
2018

Mijlpalen

De Nedap klantendag wordt dit jaar in een enorme tent gevierd met circa 700 bezoekers. Caren, inmiddels doorontwikkeld tot persoonlijke gezondheidsomgeving heeft al meer dan 250.000 gebruikers.

2018
2018

Helder

Vanaf dit moment kunnen huisartsen inloggen op Helder en zichzelf toegang verschaffen tot een groeiend aantal thuiszorgdossiers van zijn of haar patiënten. Online samenwerken met de thuiszorg was nog nooit zo makkelijk!

2018
2020

Lancering Luna

Na een succesvolle pilotfase is Nedap Luna beschikbaar voor iedereen. Nedap Luna brengt structuur aan in het dagelijks leven van mensen in de begin- en middenfase van dementie. Door simpelweg te tonen hoe de dag eruit gaat zien, geeft Luna hen het vertrouwen zelfstandig te kunnen handelen.

2020