Caren

Verbinding tussen professionele zorg, cliënt en mantelzorgers

Wanneer je als zorginstelling werkt met Ons®, ‘beschik’ je automatisch ook over Caren, de digitale gezondheidsomgeving van Nedap. Hiermee geef je cliënten of patiënten de mogelijkheid om regie te voeren op hun eigen zorgproces. Je voorziet als zorginstelling met Caren, niet alleen in het recht op inzage op de eigen gezondheid, maar faciliteert bovenal het gevoel van welzijn van de cliënt of patiënt.

Regie op het zorgproces

Door cliënt, mantelzorg en professionele zorg met elkaar te verbinden stuurt Caren op duidelijke communicatie, betere afstemming en zicht op de zorg. Zo kan de zorgverlening optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten en inspelen op de persoonlijke wensen en rechten van de cliënt.

Icon Veilig informatie delen binnen eigen zorgnetwerk

Veilig informatie delen binnen eigen zorgnetwerk

Caren voldoet aan de regels van MedMij voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens.

Icon Afspraken maken en taken verdelen

Afspraken maken en taken verdelen

Als zorginstelling heb je ook inzage in, buiten de zorg om gerelateerde zaken van de cliënt of patiënt, mits deze ervoor kiest deze (agenda) informatie te delen.

Icon Elkaar op de hoogte houden

Elkaar op de hoogte houden

Als zorginstelling bied je cliënten/patiënten en hun naasten een eenvoudig middel om met jullie zorgprofessionals te communiceren en samenwerken.

Ruim 400.000 mensen gebruiken dagelijks Caren om de zorg voor zichzelf of anderen te organiseren.  

In deze video zie je hoe in de gehandicaptenzorg gebruik wordt gemaakt van Caren.

Uit de praktijk

Caren is een digitale zorgmap en communicatieplatform ineen. Caren helpt cliënten, patiënten en hun verwanten bij het organiseren van de zorg, het delen van informatie en het plannen van taken en behandelingen voor de cliënt of patiënt. Formele en informele zorg komen samen in Caren en kunnen elkaar versterken.

Omdat Caren een product is van Nedap, sluit de informatiestroom vanuit Ons® Dossier naadloos aan op die vanuit Caren.

 

Persoonlijk cliëntverhaal

Onderdeel van Caren is het Persoonlijk Cliëntverhaal. Het belangrijkste uitgangspunt hiervan is dat het verhaal ook écht van de cliënt is. De cliënt (of mantelzorger) kan het verhaal zelf vastleggen in Caren. Dit kan via tekst, maar ook met behulp van foto’s. Vervolgens kunnen de zorgmedewerkers het cliëntverhaal raadplegen in Ons® Dossier.

Meer informatie over Caren? Neem contact op!

Meer informatie over Caren voor cliënten en verwanten

Wanneer je als zorginstelling cliënten en patiënten graag wilt informeren over Caren dan kun je ze verwijzen naar de website. Daarnaast is er foldermateriaal beschikbaar.