05 april 2023

Kennismaken met Ons tijdens de ggz-inspiratiedag bij Nedap

Nedap Healthcare - ggz inspiratiedag

Kennismaken met Ons tijdens de ggz-inspiratiedag bij Nedap

Op donderdag 26 januari organiseerde Nedap de eerste ggz-inspiratiedag. Tijdens dit evenement lieten we medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg kennismaken met gezondheidsdossier Ons®, maar ook met onze cultuur en visie. In een informele setting konden zij aan de hand van kennissessies, gebruikservaringen en gesprekken ontdekken of Nedap ook bij hun organisatie past.

Ondanks het winterse weer en de reis naar Groenlo mochten we veel enthousiaste deelnemers ontvangen. Ruim 30 medewerkers vertegenwoordigden twaalf ggz-organisaties uit het hele land. De meeste deelnemers hebben vanuit hun rol een adviserende functie rond een nieuw te kiezen elektronisch patiëntendossier (epd). Onder hen bevonden zich vooral functioneel applicatiebeheerders en managers op het gebied van ICT, bedrijfsvoering en administratie.

Kennismaken met de visie van Nedap

Na de inloop met koffie en thee startten we de dag gezamenlijk met een presentatie van Peter van Soolingen, commercieel directeur van de marktgroep Healthcare. Hierin nam hij de deelnemers mee in de geschiedenis en visie van Nedap. Over het ontstaan van de Nederlandsche Apparatenfabriek in Amsterdam, de overgang van productiebedrijf naar kennisorganisatie, onze decentrale organisatiestructuur en interne cultuur die gebaseerd is op vertrouwen, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en transparantie.

Voor de eerste parallelsessies konden deelnemers kiezen tussen ‘Financiering in Ons®’, ‘De cliënt & Caren’ en ‘Connectiviteit met Ons®’. Arnoud Vaanholt, key accountmanager ggz bij Nedap: “De deelnemers waren erg betrokken bij de sessies. Ze waren allemaal goed voorbereid en stelden goede vragen, waardoor we snel de diepte in konden.”

Financiering in Ons

De insteek van deze sessie was laten zien dat we met Ons® veel grote financieringen, ondersteunen, zoals de iWlz, iWmo, iJw, zvw, maar ook handmatige financieringen die volledig vrij in te richten zijn. We blijven veranderingen in wet- en regelgeving actief volgen zodat we op tijd de software kunnen aanpassen. Zo werd het zorgprestatiemodel vanaf de invoering ondersteund en konden zorgorganisaties in de eerste week van februari 2022 al declareren.

Daarnaast presenteerden we meerdere producten die de administratieve en financiële processen van een ggz-organisatie ondersteunen, zoals een berichtenbox voor VECOZO-berichten, het financieel dashboard voor financieel inzicht in productie versus declaratie, en een import-tool voor een waterdichte conversie.

De cliënt & Caren

Tijdens deze sessie maakten deelnemers kennis met onze digitale gezondheidsomgeving Caren. Deze omgeving combineert een digitale zorgmap en communicatieplatform. Hiermee kunnen cliënten hun eigen zorgnetwerk beheren en hebben zij inzicht in hun eigen zorgproces. De cliënt kiest zelf wie uit het zorgnetwerk inzage hebben in bijvoorbeeld het dossier, documenten en de agenda.

Ook kunnen degenen in het zorgnetwerk rond een cliënt met zorgprofessionals en elkaar communiceren. We blijven Caren doorontwikkelen vanuit de visie dat we door samenwerking de zorg kunnen verbeteren. Dit betekent dat we de cliënt, mantelzorger en zorgprofessional nog beter met elkaar willen laten samenwerken.

Connectiviteit met Ons

Tijdens de parallelsessie over connectiviteit sloten vooral ICT’ers van de verschillende zorgorganisaties aan. Zij stelden voornamelijk vragen over de continue beschikbaarheid van data en de frictie die komt kijken bij de verbinding met derde partijen. Wij lossen dit voor een groot deel op door met Ons® ‘best of suite’, oftewel een totaaloplossing te bieden.

Voor de verbinding met de overgebleven derde partijen gebruiken wij API’s, zodat Ons® kan communiceren met andere programma’s of onderdelen. Daarnaast introduceerden we NUTS, een initiatief waarvan Nedap deel uitmaakt, met als doel een decentraal communicatienetwerk te realiseren. Hiermee kunnen gegevens gemakkelijk, veilig en snel worden uitgewisseld om een optimale samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines in Nederland te stimuleren en ondersteunen.

“Het is mooi om te zien dat deelnemers deze inspiratiedag ook als netwerkmoment hebben ervaren.”

Anne Wieskamp - Te Linde

Lunch met nieuwe inzichten

Na de sessies stonden rond het bedrijfsrestaurant verschillende statafels klaar met Nedap-medewerkers. Op elk tafelblad stond een bordje met een bepaald thema. Tijdens de lunch kregen deelnemers de kans om in een kleine setting met onze collega’s in gesprek te gaan en vragen te stellen over deze specifieke onderwerpen.

Daarnaast gingen veel deelnemers ook met elkaar in gesprek. Hieruit bleek dat de deelnemende organisaties in verschillende fasen van het epd-oriëntatietraject zaten. Het delen van ervaringen ging over en weer en er werden zelfs afspraken gemaakt voor vervolgontmoetingen. Anne Wieskamp – Te Linde, salesmedewerker bij Nedap: “Het is mooi om te zien dat deelnemers deze inspiratiedag ook als netwerkmoment hebben ervaren.”

Business Case – Reinier van Arkel

Veel deelnemers keken uit naar de businesscase over Reinier van Arkel, een middelgrote aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg met verschillende locaties in Noord-Brabant. Zij werken sinds januari 2022 volledig met Ons®.

Tijdens een presentatie deelde ICT Manager Richard de Fijter zijn ervaringen met hun nieuwe gezondheidsdossier. Daarnaast stond hij stil bij de innovaties die ze met hun partners realiseren op het gebied van eHealth en herstel en de technologie die ze daarbij gebruiken zoals Azure, Teams en Dynamics.

Belangrijke ingrediënten van de succesvolle implementatie bij Reinier van Arkel waren volgens Richard het formuleren van duidelijke uitgangspunten en medewerkers organisatiebreed meenemen in het traject. Hierdoor raakte iedereen al snel vertrouwd met het dagelijks gebruik van Ons®. Na zijn presentatie had Richard veel aanspraak: “Het was erg leuk om met collega-instellingen van gedachten te wisselen en hun vragen te beantwoorden.”

Voor de tweede serie parallelsessies kregen deelnemers de keuze tussen ‘Logistiek in Ons®’, ‘Gezondheidsdossier’ en ‘Implementatie Ons®’.

Logistiek in Ons

De nadruk lag tijdens deze sessie op het kennismaken met verschillende logistieke producten: Agenda, Groepszorg, Zorgpaden, Rooster, Capaciteitsmanagement, Route- en Blokplanning. Met name Ons® Zorgpaden kreeg de aandacht van deelnemers. Met dit onderdeel kun je voor iedere cliënt een persoonlijk en aanpasbaar zorgtraject uitzetten. Er ontstond een interessante discussie over hoe verschillende ggz-organisaties modulaire zorg in hun organisatie inzetten.

Ook werd er een korte toelichting gegeven over hoe eenvoudig de autorisatie geregeld kan worden op basis van medewerkerlocatie, cliënt-medewerkerrelatie of de logistieke context. Denk hierbij aan rooster-gebaseerd autoriseren of planning-gebaseerd autoriseren. De integratie van zorg (dossier), administratie en verschillende logistieke producten willen we in de komende jaren verder verbeteren.

Gezondheidsdossier

Tijdens deze sessie kregen de deelnemers een indruk van het gezondheidsdossier. Zij werden meegenomen in een speciaal aangemaakt patiëntendossier om een indruk te krijgen van de look en feel. Er werden interessante vragen gesteld over het eigenaarschap van de cliënt en over de definitie van ‘dossier’: gaat dit per nieuwe opname of geldt ‘1 cliënt, 1 dossier”?

De discussie over Elektronisch Patiëntendossier of een Elektronisch Cliëntendossier werd opgelost door Michiel Klitsie, tribe lead bij Nedap: “We willen af van afkortingen als ecd en epd en proberen te werken naar één integraal dossier. Dit is een dossier waarin multidisciplinaire workflows worden gestimuleerd en ondersteund door de hele suite heen.”

"We willen af van afkortingen als ecd en epd en proberen te werken naar één integraal dossier."

Michiel Klitsie

Tribe lead

Implementatie

De kernboodschap van deze sessie was dat je als organisatie ongeveer een jaar moet uittrekken voor de implementatie van gezondheidsdossier Ons®. Om dit traject succesvol en volledig uit te voeren zijn meerdere werkgroepen en een goede communicatie nodig. Omdat het dossier een belangrijk onderdeel is binnen een ggz-instelling is directe betrokkenheid van de raad van bestuur gewenst.

De implementatie wordt in samenwerking met verschillende disciplines van de zorgorganisatie vormgegeven vanuit een van onze implementatiepartners. Gedurende de dag waren vertegenwoordigers van implementatiepartners Accordis en Quattri aanwezig om kennis te maken met de deelnemers en vragen te beantwoorden.

Gezamenlijke afsluiting

De inspiratiedag werd gezamenlijk afgesloten in de grote, open ruimte van de marktgroep Healthcare. Er werden deze dag veel inzichten opgedaan over Ons® en nog meer vragen gesteld over de toekomst van dit dossier. De leden uit de stuurgroepen dossier-selectie van de verschillende organisaties zijn dan ook op zoek naar een toekomstbestendige oplossing, eentje die bijvoorbeeld kan omgaan met allerlei data die door eHealth-hulpmiddelen worden verzameld.

Wij kijken terug op een geslaagde inspiratiedag en hebben veel positieve reacties mogen ontvangen. Deelnemers hebben een goed beeld gekregen van onze manier van werken, vonden de sessies inhoudelijk nuttig en vonden het fijn om collega-organisaties te spreken. Aan alle deelnemers hartelijk dank!

Sandra Drenthen, tribe lead Back Office bij Nedap: “Deze inspiratiedag is zeker geslaagd! We hebben onze visie kunnen delen, de gasten waren oprecht geïnteresseerd, er waren veel open vragen, discussies en openheid aan beide kanten.” Wij kijken al uit naar de volgende inspiratiedag!

Meer weten over Ons in de ggz

Wil jij meer weten over Ons® binnen de ggz klik dan op onderstaande button en ontdek voor wie binnen jouw ggz-instelling Ons® is geschikt.

Lees meer ervaringsverhalen: