20 januari 2023

Marente volgt en borgt zorgkwaliteit met Ons

zorgkwaliteit Marente

In 2020 koos Marente voor Ons® om de zorgverlening van hun thuiszorgmedewerkers te ondersteunen. Rond de zomer van dat jaar gingen alle 25 wijkteams werken met het voor hen nieuwe dossier. Afgelopen oktober gingen ook de zorgmedewerkers van de 10 woonzorglocaties, dagcentra en het revalidatiecentrum over. In het revalidatiecentrum werken specialisten ouderengeneeskunde, revalidatiedeskundigen, verzorgenden en verpleegkundigen integraal samen in Ons®. Saskia Jansen, geriatrisch revalidatieverpleegkundige bij Marente, was nauw betrokken bij de implementatie. Ze vertelt over haar ervaring met Ons®, vanuit haar rol als kwaliteitsverpleegkundige.

Saskia werkt ruim 25 jaar voor Marente. Deze vvt-organisatie verleent zorg in de regio Leiden, Voorschoten en de Bollenstreek. Saskia werkt in het revalidatiecentrum in Oegstgeest, op de afdeling Kracht. Hier kunnen cliënten revalideren na orthopedische ingrepen, amputaties en andere aandoeningen. In november 2017 volgde ze een opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige en startte ze in deze rol.

De functie van kwaliteitsverpleegkundige is vrij nieuw in de zorg. Er is geen eenduidig functieprofiel, waardoor veel organisaties nog onderzoeken hoe ze invulling kunnen geven aan deze rol. De werkzaamheden verschillen dan ook per organisatie en kwaliteitsverpleegkundige.

Saskia: “Ik ben op mijn afdeling verantwoordelijk voor de zorgkwaliteit. Dit betekent dat ik het aanspreekpunt ben voor collega’s. Daarnaast ondersteun ik eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV’ers) waar nodig. Zij zijn de belangrijkste contactpersoon voor revalidanten, bijvoorbeeld bij opmerkingen over het revalidatieproces.”

Saskia werkt mee in het team. Dit houdt in dat ze minimaal 16 uur zorg verleent op haar afdeling. Toen het Gezondheidsdossier van Nedap Ons® afgelopen najaar organisatiewijd werd geïmplementeerd kreeg ze een rol als Plus-coach. Saskia: “Collega’s kunnen bij mij terecht met vragen over Ons®. Het is dan wel fijn dat ik er zelf dagelijks mee werk, zodat ik precies weet hoe het ECD in elkaar zit en waar je alles kunt vinden.”

Toetsen en verbeteren van kwaliteit

De kwaliteitsverpleegkundigen bij Marente voeren binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) verschillende kwaliteitsmetingen uit. Hiervoor interviewen zij revalidanten van elkaars afdelingen. Saskia: “We komen blanco binnen zodat de patiënt zijn positieve punten en zorgen makkelijker kan uiten. Om het gesprek op te starten stellen we een brede, open vraag en laten de patiënt vervolgens zoveel mogelijk het gesprek leiden.”

Een van haar andere taken als kwaliteitsverpleegkundige is de ontwikkeling van collega’s in het team. De eenvoudige manier van filteren van informatie in Ons® geeft Saskia de mogelijkheid om ontwikkelingen van collega’s te volgen. Saskia: “We willen dat iedereen op het plan rapporteert en niet op het dossier. Zo zie je in het plan met één druk op de knop heel duidelijk wat de voortgang van de revalidant is, zoals verbetering van een wond of de voortgang van het lopen. Ik ga in gesprek met collega’s die nog moeite hebben met het rapporteren op de juiste plek, zodat we dit gericht kunnen verbeteren.”

 

"De zorgclassificatie in Ons® stelt de patiënt centraal, waardoor je nog gerichter bezig bent met hun persoonlijke doelen.”

Saskia Jansen

revalidatieverpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige bij Marente

Een nieuwe zorgclassificatie

Sinds de implementatie werkt Marente met de zorgclassificatie van Mikzo®. Met behulp van deze methode maken de zorgmedewerkers in de thuiszorg en verpleegzorg samen met de cliënt een plan. Saskia: “Het geriatrisch assessment in Ons® wordt door de specialist ouderengeneeskunde gestart en van daaruit door behandelaren en EVV’ers concreet gemaakt én gepersonaliseerd met eigen doelen van de revalidant. Op deze manier stellen we onze cliënten nog meer centraal en kunnen wij ze gerichter begeleiden.”

Het monitoren van de voortgang in het plan in het nieuwe Gezondheidsdossier is volgens Saskia een pluspunt: “Wij gebruiken deze functie om MDO’s (Multidisciplinair overleg) voor te bereiden. De voortgang biedt een compleet overzicht, omdat we kunnen rapporteren op mobiliteit, ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) en PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven).”

Ondersteuning revalidatie door betere afstemming

De implementatie van Ons® in oktober begon met het overzetten van de actieve cliëntendossiers. Ook de laatste tien controles werden alvast meegenomen naar het nieuwe Gezondheidsdossier. Saskia: “Kort voor de overgang vroegen we ook de behandelend artsen om zoveel mogelijk in te vullen in Ons®. Hierdoor konden we direct op basis van het Gezondheidsdossier gaan werken.”

Saskia: “Omdat we nu samen met behandelaren in hetzelfde cliëntdossier werken beschikt iedereen over dezelfde informatie. Een fysiotherapeut bijvoorbeeld ziet de cliënt maximaal drie keer een half uur per week. Wij zien cliënten 24/7, zeven dagen in de week. Door onze bevindingen in het dossier te vergelijken weten we beter of deze passen in het grote plaatje of dat het om een momentopname gaat.”

Het samen werken in één dossier versnelt volgens Saskia ook het revalidatieproces: “We kunnen sneller iets ondervangen. In het verleden konden we soms wat terughoudend zijn, bijvoorbeeld met het lopen onder begeleiding. Dit kunnen we nu veel beter onderbouwen op basis van de gedeelde rapportages van behandelaren.”

Ook de samenwerking met andere onderdelen van Marente is veranderd met de komst van het nieuwe Gezondheidsdossier. Saskia: “Nu iedereen Ons® gebruikt is de samenwerking tussen de GRZ en thuiszorg verbeterd en doen wij de warme overdracht op locatie. Ook vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) is het fijn dat het dossier niet wordt afgesloten, maar zo kan worden overgenomen.”

Wensen en toekomstplannen

Sommige wensen zijn nu nog niet haalbaar in Ons®. Saskia: “We zouden graag bepaalde standaard zorgpaden willen opnemen in het systeem. Bijvoorbeeld een zorgpad ‘amputatie onderbeen’. Dit zou nog meer administratie schelen omdat deze trajecten vaak voorkomen en in de basis hetzelfde zijn. Natuurlijk maken we deze plannen vervolgens persoonsgericht met eigen doelen, zoals weer auto kunnen rijden, lange wandelingen maken of zelfredzaam zijn met een scootmobiel.”

Marente blijft in nauw contact met Nedap door middel van een werkgroep waarin een aantal artsen, behandelaren en kwaliteitsverpleegkundigen vertegenwoordigd zijn. Regelmatig bespreken ze wat goed gaat en welke wensen en verbeteringen er mogelijk zijn. “Ons® is een aanwinst voor onze organisatie. Ik hoop dat we het Gezondheidsdossier met elkaar kunnen blijven doorontwikkelen.”

Saskia blijft zich de komende jaren doorontwikkelen in de rol van kwaliteitsverpleegkundige. Saskia: “Ik vind het leuk om allerlei nieuwe dingen te leren en collega’s te helpen. Maar patiëntenzorg gaat altijd voor. Wanneer er momenten zijn dat we te weinig personeel hebben of het is heel erg druk, dan zal ik altijd bijspringen en laat ik mijn andere taken vieren.”

Van ECD naar Gezondheidsdossier

Tijdens de klantendag op 22 september 2022 vertelde Michiel Klitsie over de transitie van ECD naar Gezondheidsdossier. Wat betekent dit voor multidisciplinair samenwerken en de focus binnen het dossier?

Meer weten?

Anouk Rutgerink

Anouk Rutgerink

+31 (0) 85 212 62 30
healthcare@nedap.com

Ander nieuws