13 april 2023

Nedap volledig gekwalificeerd voor eOverdracht

Nedap Healthcare EPD

Nictiz kwalificatie eOverdracht behaald

Nedap voldoet aan alle normen en standaarden die zijn vastgesteld door Nictiz en is daarvoor afgelopen week gekwalificeerd. De Nictiz kwalificatie eOverdracht is een belangrijke mijlpaal in ons streven de zorgsector te digitaliseren en de communicatie tussen zorgverleners te verbeteren. 

Wat is eOverdracht?

De eOverdracht maakt het mogelijk om cliëntgegevens veilig over te dragen tussen verschillende zorgverleners en zorgsystemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde terminologieën en informatie-uitwisseling protocollen, zoals Zorg Informatie Bouwstenen (Zibs).  Het doel van eOverdracht is, om de kwaliteit van de cliëntzorg te verbeteren, door ervoor te zorgen dat relevante informatie beschikbaar is op het juiste moment en op de juiste plaats.

Waarom is de kwalificatie belangrijk?

De Nictiz-kwalificatie van eOverdracht bevestigt dat Nedap voldoet aan alle normen en standaarden die landelijk zijn vastgesteld. Dit betekent dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat het platform veilig, betrouwbaar en effectief werkt.

Planning en voortgang

Nu we de Nictiz-kwalificatie hebben behaald, gaan we door met het uitbreiden en verbeteren van onze eOverdracht-functionaliteit. Onze focus ligt op het kunnen overnemen van de gegevens uit de Zibs in Ons®. In eerste instantie gaat dit om de 14 verplichte Zibs zoals deze zijn gedefinieerd in de VIP inzicht regeling. In een later stadium wordt dit uitgebreid met de overige Zibs.

Het overnemen van de velden uit de 14 verplichte Zibs leveren we uiterlijk 30 juni op. Voor klanten die deelnemen aan de VIP Inzicht regeling rollen we deze functionaliteit de komende periode uit en vullen we deze verder aan.

Onderstaande afbeelding toont de geplande fasering op basis van prioriteit. 

Voor klanten die niet deelnemen aan de VIP Inzicht regeling wordt de functionaliteit in de periode na 30 juni geleidelijk beschikbaar.

Meer weten over gegevensuitwisseling?

Vanuit Nedap is Marjolein Tibbe nauw betrokken bij de ontwikkelingen betreffende gegevensuitwisseling. Voor vragen en opmerkingen kun je contact met haar opnemen.

Meer informatie

Marjolein Tibbe

Marjolein Tibbe

marjolein.tibbe@nedap.com