01 oktober 2020

Onderweg je planning en uren bijhouden in de thuiszorg

Envida is met 3.200 medewerkers een van de grootste aanbieders van verpleegzorg en wijkzorg in Maastricht en Heuvelland. Sinds juni 2019 werken zij met Ons®, het elektronisch cliëntendossier van Nedap. Tegelijkertijd begon het team van wijkverpleegkundige Michelle Meertens met een pilot voor de nieuwe registratie-app Ons® Vandaag.

Envida laat het traditionele onderscheid tussen intra- en extramurale zorg zoveel mogelijk los en richt zich op zorgverlening die steeds aansluit bij wat de cliënt wil. De zorg die zij verlenen aan ouderen en chronisch zieken is gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid.

Michelle Meertens: “Als wijkverpleegkundigen gaan we in gesprek met de cliënt en eventuele mantelzorgers, om te zien wat de cliënt nog zelf wil en kan. Wij kijken dan vervolgens hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen. Dit verwerken we met behulp van het Omaha-systeem in een zorgplan.”

 

Thuiszorgverlening met digitale ondersteuning

Voorheen werkten de thuiszorgmedewerkers met uitgeschreven zorgplannen en papieren dossiers. Voor het registreren van uren gebruikten zij op dat moment een andere applicatie. Deze gaf de dagplanning weer en werd gebruikt om in en uit te klokken tijdens het bezoek aan cliënten.

Nu registreren de thuiszorgmedewerkers van Envida op basis van ‘planning = realisatie’ en werken ze met vaste begin- en eindtijden. De overgang naar een elektronisch cliëntendossier (ECD) vorig jaar wordt als positief ervaren. Michelle Meertens: “Je hoeft nu niet meer bij de cliënt thuis te zijn om het dossier te lezen en kunt van afstand meekijken.”

“Als er iemand heeft afgezegd of je ruilt een cliënt met een collega, dan kun je dat direct in de app aangeven.”

Michelle Meertens

Wijkverpleegkundige

Het nieuwe dagverloop van thuiszorgmedewerkers

Het wijkzorgteam start de dienst gezamenlijk op een woonzorglocatie. Hier bespreken ze de route en eventuele bijzonderheden. Michelle Meertens: “Tijdens de dagstart kijk je via Ons® Vandaag alvast in de dossiers van cliënten die je gaat bezoeken, bijvoorbeeld om de rapportages door te nemen.”

De app geeft naast de route ook aan waar cliënten wonen en hoeveel tijd er staat ingepland voor een bezoek. Michelle Meertens: “Het grootste voordeel is dat je planning steeds actueel is. Na een cliëntbezoek kun je in de app direct aangeven of het langer of korter heeft geduurd dan gepland. Ook als er op het laatste moment iemand heeft afgezegd of wanneer je een cliënt hebt geruild met een collega, kun je dit invoeren.”

 

Van 9 collega’s naar alle thuiszorgmedewerkers

De pilot begon met Thuisteam Maastricht Centrum/Bosscherveld, dat bestaat uit 9 thuiszorgmedewerkers. De collega’s van andere wijkteams zagen al snel het gemak van de nieuwe app en wilden ook met Ons® vandaag gaan werken. Sinds een half jaar doen ook twee andere teams mee aan de pilot.

Michelle Meertens: “We vinden het vooral handig dat je de werkstaat aan het einde van je dienst direct in de app kunt aanpassen. Je geeft aan welke afstand je hebt afgelegd met de auto of fiets en je registratie is compleet. Je hoeft dus niet meer via de computer in te loggen in het medewerkersportaal.”

Ons® Vandaag is nog in de pilotfase, maar sinds 1 juli kan iedere zorgorganisatie die ermee wil werken zich aanmelden. Op dit moment kijkt Envida hoe en wanneer ze de app organisatiebreed kunnen uitrollen. Michelle Meertens: “Voordat onze collega’s met de nieuwe app gaan werken krijgen ze eerst een instructie. Er is veel variatie in de teams op het gebied van leeftijd en omgaan met techniek. Maar ze zien allemaal de meerwaarde en willen er graag mee aan de slag.”