Ons Medicatie

 

Een volledig medicatiebeeld

Om medicijnen veilig aan de cliënt te geven werk je met toedienregistratie. Met Ons® Medicatie leg je de toedienregistratie digitaal in Ons® ECD vast. Het is een oplossing waarbij je vanuit het zorgdossier rechtstreeks kunt samenwerken met de apotheek. Je beschikt altijd over een actuele en uniforme toedienlijst van je cliënt.

Ons Medicatie

Integrale samenwerking biedt inzicht en maakt signalering mogelijk. Omdat het cliëntdossier aan het apotheeksysteem (AIS) is gekoppeld heb je direct inzicht in de medicatie toedienlijst vanuit het zorgplan. Wijzigingen die de apotheker tussentijds doet in het systeem zijn meteen zichtbaar op de toedienlijst.

Icon

Veilig toedienen van medicatie

Ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk bij het veilig kunnen geven van medicijnen aan een cliënt.

Icon

Herkenbare toedienlijst

Omdat je binnen één applicatie werkt (Ons® Medicatie) ziet de toedienlijst er altijd hetzelfde uit. Hierdoor is er minder kans op verwarring. Wel zo veilig!

Icon

Up to date informatiebron

Dankzij de koppeling met het AIS is de toedienlijst niet langer een statisch document maar altijd een up to date informatiebron. Zowel voor de zorgmedewerker als voor ketenpartijen als de apotheek en huisarts.

Icon

Zicht op risicovolle medicatie

In Ons® Medicatie is het direct inzichtelijk welke medicatie een dubbele controle vereist. Vanuit de toedienlijst kun je controle aanvragen op deze risicovolle medicatie.

Nieuwsgierig naar de ervaringen van TSN met Ons® Medicatie? Bekijk de video.

Aan de slag met
Ons Medicatie

De app is verkrijgbaar voor alle zorgteams die met Nedap Ons® werken. De Nedap Ons® Coach, vaak een applicatiebeheerder binnen de zorgorganisatie, kan de dienst activeren.

Let op: Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van Ons® Medicatie. Vraag je accountmanager naar de voorwaarden.

Informatie voor de apotheker

Dagelijks ondersteunt Nedap meer dan 1000 zorginstellingen in Nederland. Wanneer deze zorginstellingen ook gebruik willen maken van elektronische toedienregistratie (ETDR) via Ons® Medicatie hebben ze een koppeling nodig met de apotheker.

Vanzelfsprekend zijn er voor de apotheker geen extra kosten verbonden aan de koppeling met Nedap. Een apotheker betaalt alleen de aansluitkosten en onderhoudskosten voor de koppeling aan zijn AIS-leverancier.

Wanneer een zorgorganisatie werkt met Ons® Medicatie geniet de apotheker dus enkel van de voordelen.

Voordelen voor de apotheker

  • Er is geen extra portaal noodzakelijk, de apotheker kan in zijn eigen apotheeksysteem blijven werken.
  • Tijdwinst: het printen van papieren toedienlijsten is voorbij. Je hoeft als apotheek niet meer in alle gevallen apart toedienlijsten te bezorgen, ze worden elektronisch doorgestuurd.
  • Aanpassingen in de medicatie zijn direct bij de zorg bekend, hierdoor is er minder kans op het maken van fouten bij het toedienen van medicatie.
  • Samenwerking tussen zorgmedewerkers en ketenpartijen; met als resultaat kwalitatief goede zorg.

Starten met Ons? Neem contact op.

Romé Zinkweg

Romé Zinkweg

+31 (0) 544 471500
healthcare@nedap.com