Koppelen en samenwerken met Ons

Ons® heeft een rijke set aan integraties. De beschikbare koppelingen vereenvoudigen integraties met andere software binnen jouw organisatie. Daarnaast gebruiken we open standaarden om samen te werken met andere zorginstellingen.

Koppelen met Ons

Door de informatie vanuit Ons® uit te wisselen met andere (software) systemen binnen jouw organisatie, voorkom je een dubbele administratie en verklein je de kans op fouten. Andere softwareleveranciers kunnen de dienstverlening aan jouw organisatie, laten aansluiten op die van Ons® middels een koppeling.

Samenwerken met Ons

In veel gevallen wil je informatie uit Ons® delen met collega's van andere zorginstellingen. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis of andere instellingen in de regio. Met Ons® kun je aansluiten bij de landelijke beweging richting open standaarden. We maken gebruik van ZIBs over FHIR volgens de specificaties van Nictiz en we zijn aangesloten bij de landelijke infrastructuur van Nuts.

UITGELICHT VERHAAL

Eerste Nuts gebaseerde gegevensuitwisseling in zorg

Caresharing en Nedap hebben de eerste Nuts gebaseerde gegevensuitwisseling in de zorg gerealiseerd. Nuts is een samenwerkingsverband van partijen in de zorg om een decentraal communicatienetwerk te realiseren waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners. In de regio Drechtsteden kunnen huisartsenpraktijken nu realtime zorginformatie inzien bij de thuiszorg.