Ons Administratie

 

Een gedegen basis

Ons® Administratie vormt met het beheer van de cliënt- en medewerkergegevens de basis van Ons®. Alle applicaties binnen Ons® maken gebruik van de gegevens uit Ons® Administratie.

Ons Administratie

In Ons® Administratie worden de urenadministratie opgeslagen en gefiatteerd. Facturen en declaraties worden gemaakt en verloningsgegevens worden geëxporteerd zodat ze naar de bekende salarispakketten doorgestuurd kunnen worden. Binnen administratie is stuur- en managementinformatie beschikbaar. Ook vind je een groot deel van de inrichtings- en configuratiemogelijkheden van Ons® in Administratie.

De zorgafspraak met de cliënt is leidend in Ons, niet de indicatie. Indiceren kan vanuit het zorg-, dan wel behandel- of begeleidingsplan.

Icon

Aanmaken financiers en financieringsvormen

Aanmaken van financiers en financieringsvormen waaronder;

  • WMO, WLZ, PGB, ZvW
  • en bij GGZ ook: JW, SGGZ, BGGZ, LGGZ en particulier
Icon

Administreren en factureren

  • Facturatie naar debiteuren (cliënt, gemeente, etc.)
  • Administratie en facturatie van aanvullende diensten
  • Aanlevering naar HRM/salarispakket
Icon

Berichtenverkeer

Berichtenverkeer WLZ, WMO en JW/digitale aanlevering CAK

 

Icon

Koppelen

  • Koppeling met Vecozo via Berichtenbox
  • Koppeling met financieel pakket
Icon

Zorgregistratie

Volledig geautomatiseerde zorgregistratie

Icon

Stuurinformatie

Stuurinformatie op organisatie, team en cliëntniveau

Starten met Ons? Neem contact op.

Anouk Rutgerink

Anouk Rutgerink

+31 (0) 85 212 62 30
healthcare@nedap.com