Capaciteitsmanagement

Past de bezetting bij de zorgvraag?

Als zorgverlener wil je cliënten de best mogelijke zorg bieden. Ook is het belangrijk dat medewerkers niet onder- of overbelast raken. Daarom is het handig om te weten of de bezetting past bij de zorgvraag.

Ons Capaciteitsmanagement

Ons® Capaciteitsmanagement maakt het mogelijk om de verwachte zorgvraag (productieniveau) en het beschikbare personeel op de juiste manier af te stemmen. Zo bewaak je de benodigde bezetting per locatie en stuur je op tijd bij waar nodig.

Icon

Inzicht en begrip

Het is direct duidelijk of je het rooster voor het zorgpersoneel rond kunt krijgen. Lukt dit niet? Je ziet in één oogopslag van welk functieniveau je medewerkers te kort komt en voor hoeveel uren. Ook zie je welke medewerkers tussen teams uitgewisseld kunnen worden.

Icon

Netto inzetbaarheid

Niet- cliëntgebonden uren worden per locatie gevisualiseerd. Zowel in het verleden als in de toekomst. Je berekent de netto inzetbaarheid van een medewerker en je kunt rekening houden met voorspelbare uitval.

Icon

Proactief handelen

Betere voorspellingen over de schommelingen in de zorgvraag maken het mogelijk om hierop in te spelen, in plaats van achteraf te corrigeren.

Hoe het werkt

Capaciteitsmanagement is een continu proces. Per kwartaal doorloop je de volgende stappen:

Zorgvraag en
diensten

Stem de diensten af op de zorgvraag. Verschillen bespreek je met het team. Waar nodig, pas je legitimaties of diensten aan.

Netto inzetbaarheid

De indirecte uren en de uitval door ziekte en verlof bepalen de netto inzetbaarheid van medewerkers. Dit scherm toont hoe deze niet-cliëntgebonden activiteiten zich ontwikkelen door de tijd heen. Wanneer er onvoldoende vast personeel beschikbaar is, kan worden uitgeweken naar de flexpool.

Basisformatie

Op basis van de benodigde bezetting (diensten) en de netto inzetbaarheid wordt de basisformatie berekend. Hiervoor gebruikt de applicatie een rekenmethode die onder andere rekening houdt met de dienstlengte en het aantal diensten per week.