Ons Medicatie voor CGM

FAQ Ons Medicatie: apotheker

CGM koppelen met Ons Medicatie

Ons Medicatie is een onderdeel van de Ons® Suite van Nedap, dat veel (thuis)zorgorganisaties in Nederland gebruiken. Werk je samen met één of meerdere zorgorganisaties die Ons® gebruiken, dan kun je in overleg met de organisatie een koppeling maken tussen jouw CGM-omgeving en Ons® Medicatie.

Starten met Ons Medicatie

  1. Vraag het activeren van de koppeling aan door te mailen naar verkoop.nl@cgm.com.
  2. Vraag via het formulier hieronder een verzoek in om toegang te krijgen tot het portaal ‘Ons® Medicatie voor Apotheken’.
  3. De koppeling is geactiveerd zodra CGM laat weten dat het is doorgevoerd. Je ontvangt een terugkoppeling wanneer Ons® Medicatie gebruikt kan worden.
  4. Je kunt aan de slag! Begin met het inrichten van de distributiegroepen.
  5. Het is verstandig om regelmatig te controleren of de informatie in Ons® Medicatie overeenkomt met de informatie in het AIS. Dit doe je via het portaal Ons Medicatie voor Apotheken.

Veelgestelde vragen

Kom je er niet uit? Misschien staat het antwoord op jouw vraag hieronder.

Hoe werkt de koppeling tussen Ons Medicatie en CGM?

Vanuit het AIS stuur je via de distributiegroep(en) de toedienlijsten naar Ons Medicatie. De handleiding van CGM over deze exportfunctionaliteit vind je hier.

Wat kost de koppeling?

Nedap brengt de apotheker geen kosten in rekening. CGM rekent voor de koppeling maandelijkse onderhoudskosten van ca. €12,50. De eenmalige kosten van CGM bedragen €80, waarvan €70 voor het activeren van de koppeling en €10 voor de gebruikerslicentie van de software. Voor een offerte kun je contact opnemen met verkoop.nl@cgm.com.

Wat moet ik registreren als de toedienhoeveelheid niet bekend is?

Als medicatie op geplande momenten gegeven moet worden, maar de hoeveelheid wordt bepaald door een extern schema (bijvoorbeeld bloedverdunners of insuline), dan kun je in het toedienschema volstaan met een ‘-1’ op de geplande tijden.

De zorgmedewerker kan dan de toedienhoeveelheid toevoegen op een toedienlijst en dit via een dubbele controle (op afstand) toedienen.

Hoe werkt Ons Medicatie met ‘zo nodig’ medicatie?

Als medicatie is gekenmerkt als ‘zo nodig’ negeert Ons® Medicatie een eventueel toedienschema. Zo nodig = zo nodig, dit kan dus niet op geplande momenten. Zo nodig medicatie staat altijd op de toedienlijst.

Kan medicatie digitaal besteld worden?

Ons® Medicatie kent een herhaalbestellingenmodule. Als apotheker bepaal je zelf of je hier gebruik van wilt maken. Je beslist ook zelf of dit voor alle losse medicatie mag, of met uitzondering van opiaten. Via het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ kun je deze functionaliteit inrichten en testen.

Heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?

Nedap treedt op als verwerker voor zorgorganisaties die gebruik maken van de Ons® Suite. Nedap haalt of ontvangt de toedienlijsten van de apotheek op in opdracht van de zorgorganisatie. Hierbij is de zorgorganisatie de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

Het verwerken van de toedienlijsten valt in deze situatie onder de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie heeft een verwerkersovereenkomst met Nedap, waar jij als apotheker een verwerkersovereenkomst hebt met jouw AIS-leverancier. Een verwerkersovereenkomst tussen de apotheek en Nedap is hierdoor niet nodig voor het opzetten van de koppeling. Voor het gebruik van het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ teken je wel een verwerkersovereenkomst met Nedap.

Wat moet ik instellen als er een nieuwe zorginstelling start met Ons Medicatie?

Als apotheek koppel je één keer met Ons® Medicatie. De toedienlijsten worden door Ons® Medicatie aan de juiste cliënt gekoppeld, rechtstreeks in de software voor de zorgorganisatie.

Vraag toegang tot het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ aan:

Contact

Contact voor de apotheker

Contact voor de apotheker

support-apotheken@nedap-healthcare.com