Ons Medicatie voor Pharmacom

FAQ Ons Medicatie: apotheker

Pharmacom koppelen met Ons Medicatie

Ons Medicatie is een onderdeel van de Ons® suite van Nedap, dat veel (thuis)zorgorganisaties in Nederland gebruiken. Werk je samen met één of meerdere zorgorganisaties die Ons® gebruiken, dan kun je in overleg met de organisatie een koppeling maken tussen jouw Pharmacom omgeving en Ons® Medicatie.

Starten met Ons Medicatie

  1. Vul dit aanvraagformulier in om de koppeling met Nedap te activeren. Verstuur het ingevulde formulier naar naar consultancy-fg@pharmapartners.nl en support-apotheken@nedap-healthcare.com
  2. Vraag via het formulier hieronder een verzoek in om toegang te krijgen tot het portaal ‘Ons® Medicatie voor Apotheken’.
  3. De koppeling is geactiveerd zodra je aanvraag door Pharmacom en Nedap is verwerkt. Je ontvangt een terugkoppeling wanneer Ons® Medicatie gebruikt kan worden.
  4. Je kunt aan de slag! Het is verstandig om regelmatig te controleren of de informatie in Ons® Medicatie overeenkomt met de informatie in het AIS. Dit doe je via het portaal Ons Medicatie voor Apotheken.

Veelgestelde vragen

Kom je er niet uit? Misschien staat het antwoord op jouw vraag hieronder.

Hoe werkt de koppeling tussen Ons Medicatie en Pharmacom?

Ons® Medicatie haalt de toedienlijsten op uit de ‘aanschrijfbuffer’ van jouw Pharmacom-omgeving. Ons® Medicatie synchroniseert de toedienlijsten automatisch elke dag tussen 18.00 en 18.15 uur. Via de instellingen in ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ kun je aangeven hoe vaak en hoe laat de koppeling moet synchroniseren. Het is ook mogelijk om toedienlijsten op patiëntniveau vrij te geven via ‘Ons Medicatie voor Apotheken’. Dit kan door de patiënt op te zoeken, en vervolgens te klikken op ‘handmatig vrijgeven’.

Zitten er kosten verbonden aan Ons® Medicatie?

Pharmapartners rekent eenmalig €150,- aan de apotheker voor het opzetten en activeren van de koppeling met Ons® Medicatie. Nedap brengt geen kosten in rekening aan de apotheker.

Kan medicatie digitaal besteld worden?

Ons® Medicatie kent een herhaalbestellingenmodule. Als apotheker bepaal je zelf of je hier gebruik van wilt maken. Je beslist ook zelf of dit voor alle losse medicatie mag, of met uitzondering van opiaten. Via het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ kun je deze functionaliteit inrichten en testen.

Kan ik als apotheek cliënten uitsluiten van de koppeling?

Ja, het is in Pharmacom mogelijk om per patiënt in te stellen of de toedienlijsten voor de patiënt gedeeld mogen worden met een eTDR-applicatie. Als je deze instelling gebruikt (Beheer’ > ‘Beheer Pharmacom’ > ‘Aanschrijfbuffer’) dan kan een TDR-applicatie alleen de data ophalen van cliënten waarbij dit vinkje aanstaat. Zorg ervoor dat de cliënten te bevragen zijn in de aanschrijfbuffer (TDR-Vinkje).

Ons® Medicatie - eTDR

Wat moet ik registreren als de toedienhoeveelheid niet bekend is?

Als medicatie op geplande momenten gegeven moet worden, maar de hoeveelheid wordt bepaald door een extern schema (bijvoorbeeld bloedverdunners of insuline) dan kan je in het toedienschema volstaan met een ‘X’ op de geplande tijden.

De zorgmedewerker kan dan de toedienhoeveelheid toevoegen op een toedienlijst en dit via een dubbele controle (op afstand) toedienen.

Hoe werkt Ons® Medicatie met ‘zo nodig’ medicatie?

Als medicatie is gekenmerkt als ‘zo nodig’ negeert Ons® Medicatie een eventueel toedienschema. Zo nodig = zo nodig, dit kan dus niet op geplande momenten. Zo nodig medicatie staat altijd op de toedienlijst.

Heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?

Nedap treedt op als verwerker voor zorgorganisaties die gebruik maken van de Ons® Suite. Nedap haalt of ontvangt de toedienlijsten van de apotheek op in opdracht van de zorgorganisatie. Hierbij is de zorgorganisatie de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

Het verwerken van de toedienlijsten valt in deze situatie onder de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie heeft een verwerkersovereenkomst met Nedap, waar jij als apotheker een verwerkersovereenkomst hebt met jouw AIS-leverancier. Een verwerkersovereenkomst tussen de apotheek en Nedap is hierdoor niet nodig voor het opzetten van de koppeling. Voor het gebruik van het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ teken je wel een verwerkersovereenkomst met Nedap.

Wat moet ik instellen als er een nieuwe zorginstelling start met Ons Medicatie?

Als apotheek koppel je één keer met Ons® Medicatie. Ons® Medicatie koppelt de toedienlijsten aan de juiste cliënt in de software voor de zorgorganisatie.

Vraag toegang tot het portaal ‘Ons Medicatie voor Apotheken’ aan:

Contact

Contact voor de apotheker

Contact voor de apotheker

support-apotheken@nedap-healthcare.com