01 juni 2022

Eerste demonstratie eOverdracht

Eerste demonstratie overdracht patiëntgegevens tussen verschillende leveranciers 

Afgelopen week, tijdens het event Data Driven Healthcare, is een eerste demonstratie gegeven rondom gegevensuitwisseling. Een mooi voorbeeld van hoe we samen werken aan betere zorg, op landelijke schaal en tussen verschillende typen zorgorganisaties. Sinds 2019 bouwt Nedap mee aan open source voorzieningen om de overdracht van patiëntgegevens tussen verschillende zorgorganisaties mogelijk te maken. Tijdens de demonstratie is getoond hoe de dossiergegevens van een cliënt in de toekomst kunnen worden overgedragen van in dit geval Ecare naar Ons®

Beschikbaar maken van relevantie informatie

Wanneer een cliënt zorg ontvangt binnen een zorgorganisatie maar tijdelijk in een ziekenhuis behandeld moet worden of specialistische zorg nodig heeft, krijgt de cliënt te maken met meerdere zorgverleners. Om de beste zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat elke zorgverlener kan beschikken over relevante informatie over de cliënt.

Om de gegevensuitwisseling tussen leveranciers te vereenvoudigen ondersteunt Nedap open standaarden. Nedap doet dit op het basis van Zorginformatie Bouwstenen (ZIB’s). Het gebruik van deze ZIB’s maakt een tweetal gegevensoverdrachten mogelijk, namelijk:

  • het Aanmeldbericht
  • de Cliënt-/patiëntoverdracht

Aanmeldbericht en overdracht

Met het aanmeldbericht doet een ziekenhuis of zorginstelling een verzoek bij andere passende zorgaanbieders in de regio om een cliënt op te nemen. Wanneer een zorgaanbieder het verzoek accepteert kunnen de benodigde gegevens van de cliënt overgedragen worden via de eOverdracht.

Voortgang en planning gegevensoverdracht

In de demonstratie van afgelopen week is de focus uitgaan naar het inhoudelijk overdragen van cliënt/patiëntgegevens. We hebben echter beide varianten al technisch geïmplementeerd en bieden deze vanaf oplevering per september 2022 ook direct aan, aan Ons® gebruikers.

 

 

Nieuwsgierig naar meer?