07 september 2022

Nedap – HINQ DVZA kwalificatie VIPP InZicht

Alles over ouderenzorg in Nederland Ons® ECD

Samen met HINQ zorgen we voor gekwalificeerde ontsluiting van gegevens VVT.

De samenwerking tussen Nedap Ons® en HINQ is gekwalificeerd voor het uitwisselen van Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ). Dit is een belangrijke stap in het kader van de VIPP InZicht regeling én richting regionale samenwerking in de zorg.

Basisgegevens langdurige zorg gekwalificeerd

Eind Juli 2022 kwalificeerde de HINQ DVZA zich voor het uitwisselen van de Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) samen met Ons®. Dit is een belangrijke stap voor het ontsluiten van gegevens van onder meer VVT-instellingen naar de PGO’s van patiënten. Voor het behalen van deze MedMij kwalificatie voor de VIPP InZicht regeling, werkten we intensief samen met HINQ.

Naast ontsluiting van gegevens uit de VVT-instellingen kunnen patiënten in hun PGO ook gegevens ophalen bij de huisarts en de GGZ instelling. Ook een aantal ziekenhuizen ontsluit al gegevens. De stap naar een compleet dossier in de PGO komt zo steeds dichterbij.

Voordeel voor de patiënt

Met deze eerste stap zijn patiënten al een grote stap verder naar onafhankelijke toegang tot hun eigen gegevens, zoals hun eigen voorgeschreven medicatie, hun bloedgroep of uitslagen van testen. Dit alles, zonder dat er telefonisch contact met een zorgverlener nodig is, vanuit het PGO van de patiënt. De patiënt krijgt hierdoor meer controle over de eigen gegevens. Dit is in het belang van de zelfstandigheid en transparantie. Ook wordt het makkelijker om op eigen initiatief gegevens te delen met andere zorgverleners.

Livegang en gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen

De komende tijd wordt de uitwisseling uitvoerig getest. Naar verwachting gaan de eerste VVT-instellingen de komende maanden hun gegevens ontsluiten. Vanaf dan kunnen hun patiënten zelf aan de slag met hun gezondheidsdossier.

Daarnaast werken we samen met HINQ ook aan het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen. Hiermee worden op korte termijn al grote stappen gezet voor het ondersteunen van regionale samenwerking.

Wat wordt er mogelijk gemaakt met deze gegevensuitwisseling?

Inzicht in de eigen gegevens geeft patiënten meer grip op hun gezondheid. Door ook gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen te faciliteren, kunnen zorgprofessionals binnenkort van start met het regionaal afstemmen van zorgprocessen. We werken hier onder andere aan in twee trajecten: Advanced Care Planning, waarmee behandelwensen en -grenzen regionaal worden geregistreerd en Hospital@Home, waarmee hartpatiënten na een opname thuis worden gemonitord zodat zij eerder terug kunnen naar hun eigen omgeving.

VIPP InZicht - Hinq x Nedap Healthcare

Meer weten over gegevensuitwisseling?

HINQ werkt aan het ontsluiten van gegevens van zorginstellingen naar PGO’s, en aan gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals. Informatie aanvragen kan per mail.

Vanuit Nedap is Marjolein Tibbe nauw betrokken bij de ontwikkelingen betreffende gegevensuitwisseling. Voor vragen en opmerkingen kun je contact met haar opnemen.

Meer informatie

Marjolein Tibbe

Marjolein Tibbe

marjolein.tibbe@nedap.com