04 oktober 2022

Het zorgprestatiemodel; hoe gaat het?

Het Zorgprestatiemodel; hoe gaat het?

Vorig jaar oktober berichtten we dat de eerste functionaliteiten met betrekking tot het zorgprestatiemodel in Ons® beschikbaar waren. Vanaf dat moment kon gestart worden met de inrichting van het zorgprestatiemodel zodat in 2022 gedeclareerd kon worden volgens de nieuwe standaard.

1 jaar later…

Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we melden dat we het zorgprestatiemodel op orde hebben. Al onze klanten kunnen sinds februari 2022 de zorg rond ZPM factureren en declareren. Over de zorg die in 2022 is uitgevoerd hebben zij goedkeuring ontvangen en de bedragen uitgekeerd gekregen.

Wat betekent dit?

Het kunnen declareren volgens de nieuwe standaard betekent in praktijk dat er nu in plaats van twee open boekjaren (DBC) er grofweg slechts twee open boekmaanden (ZPM) zijn. Dit maakt dat al onze klanten momenteel controle hebben over de ZPM-facturatie en de impact hiervan meenemen in de zorgbedrijfsvoering.

Vanuit Trajectum melden we dat de ZPM-gegevensverwerking en facturatie goed wordt ondersteund door Ons® van Nedap. Trajectum verzendt al sinds februari 2022 ZPM-facturen die we ook betaald hebben gekregen. Daarbij hebben we nu ook al inzicht in het effect van het ZPM op de omzet en zorg.

Frits Nicolai

Trajectum, Zwolle

Zorgvraagtypering

Ook als het gaat om de zorgvraagtypering die volledig onderdeel is van de Ons® Suite is de registratie op orde. Al onze klanten hadden deze maand de gegevensset kunnen aanleveren over het eerste halve jaar van 2022. Ware het niet dat de Nza deze aanlevering heeft uitgesteld.

Voortgang

Inmiddels zijn wij gestart met de wijzigingen ZPM voor 2023 en verwachten die in december gereed te hebben. De kernwaarde is het borgen van liquiditeit bij al onze klanten, groot en klein. Dus vanaf 1 januari moet de wet- en regelgeving eenvoudigweg weer op orde zijn.

Meer informatie

Vanzelfsprekend blijven we onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het zorgprestatiemodel. Meepraten over het zorgprestatiemodel in Ons® kan via onze discussiegroep Samenwerken met Nedap. Heb je nog geen toegang tot deze samenwerkingsomgeving, dan vind je op het Supportportaal een uitleg over hoe je je kunt registreren.

Starten met Ons®? Neem contact op!

Romé Zinkweg

Romé Zinkweg

+31 (0) 85 212 62 30
healthcare@nedap.com