15 april 2021

Het zorgprestatiemodel in Ons

Vanaf 1 januari 2022 gaat de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) over op het zorgprestatiemodel. Deze nieuwe vorm van bekostigen vervangt de generalistische basis-ggz prestaties, de db(b)c’s en de LGGZ-zzp. Het zorgprestatiemodel verlicht de administratieve lasten voor behandelaren en ondersteunende afdelingen en maakt de tarieven en facturen voor patiënten duidelijker.

Volgens het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de huidige bekostigingssystemen onnodig complex. En dat leidt af van de zorg voor de patiënt. Daarom hanteert het nieuwe model maar zes prestaties voor geleverde zorg: consult, toeslag consult, groepsconsult, verblijfsdag, toeslag verblijfsdag en overige prestaties. De prestaties zijn vanaf 2022 direct gekoppeld aan de tarieven en dus niet meer op basis van langlopende trajecten. Hierdoor kunnen ggz-organisaties regelmatig declareren en factureren.

'Het huidige bekostigingssysteem brengt hoge administratieve lasten met zich mee, onder andere door de gedetailleerde tijdsregistratie van zowel directe als indirecte tijd. Dit leidt af van waar het om gaat: waardevolle zorg voor de patiënt'

Wat verandert er in Ons®?

Natuurlijk hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor het EPD. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een passende werkwijze in Ons®, op basis van de technische specificaties. We verwachten in het derde kwartaal van dit jaar een eerste versie op te leveren. Hieronder vind je een globaal overzicht van de wijzigingen waaraan wordt gewerkt:

  • Voor de zorgvraagtypering gaan we passende ondersteuning opzetten om via de HoNOS+-vragenlijst het juiste cluster voor de zorgzwaarte en inzet vast te stellen.
  • Voor de financiële inrichting geldt dat de nieuwe prestaties vanzelfsprekend tijdig beschikbaar komen en als declaratie vastgelegd kunnen worden bij de patiënt.
  • Bij het registratieproces gaan we ervoor zorgen dat de geleverde prestaties eenvoudig vastgelegd kunnen worden, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgeschreven standaard tijdsduren, de nieuwe beroepsgroep-voorschriften en de juiste setting.
  • Als alternatief voor de DBC-declaratiesystematiek komt er een periodieke manier van declareren beschikbaar, waarbij tarieven direct gekoppeld zijn aan prestaties, die bijvoorbeeld maandelijks gedeclareerd kunnen worden via de nieuwe declaratiestandaard GDS801/802.

Planning

Het Programma zorgprestatiemodel heeft een gedetailleerde planning opgesteld, die online en openbaar wordt bijgehouden. Loopt alles volgens plan, dan kan de nieuwe werkwijze in Ons® vanaf oktober 2021 getest worden.

Planning zorgprestatiemodel

Support

Op ons supportportaal vind je meer actuele informatie over de uitwerking van het zorgprestatiemodel op Ons®. Daarnaast geven we antwoord op veelgestelde vragen en vind je er een handreiking met tips voor een goede voorbereiding. Wil je meedenken over dit onderwerp? Dat kan via onze discussiegroep Samenwerken met Nedap.