13 april 2021

Het elektronisch patiëntendossier (EPD), wat is dat?

Nedap Ons® Healthcare EPD

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing die professionals in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ondersteunt bij de zorgverlening aan patiënten. In dit systeem worden medische gegevens digitaal bewaard en beschikbaar gemaakt voor zorgverleners rondom een patiënt.

Zorgverleners zijn verplicht een medisch dossier aan te leggen met betrekking tot de behandeling van patiënten. Vroeger gebeurde dit op papier. Sinds een aantal jaren worden de papieren dossiers voor een groot deel vervangen door elektronische systemen voor desktopcomputers. Tegenwoordig zijn veel functies van het EPD ook beschikbaar op een tablet of smartphone.

Ons® EPD medewerkerportaal Nedap

Cure en care

Ziekenhuizen en de ggz vallen onder de noemer cure, en zijn gericht op genezing of herstel. Hier spreekt men over ‘patiënten.’ In de care – die als doel heeft de nadelen van ziekten, ouderdom en handicaps te beperken – spreekt men over ‘cliënten’. Hier wordt de term Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) gebruikt.

Landelijk EPD?

Met patiëntgegevens bedoelen we de algemene gegevens van de patiënt, zoals contactgegevens, medisch specialisten en andere behandelaren, maar ook resultaten van metingen en onderzoeken. Daarnaast zijn leden van het sociale netwerk rondom de patiënt geregistreerd, bijvoorbeeld familieleden en mantelzorgers.

In de patiëntgegevens is ook vastgelegd wie toegang heeft tot het dossier. Zorginstellingen kennen rollen en bevoegdheden toe aan medewerkers, op basis van hun functie. Alle zorgverleners met een behandelrelatie hebben in principe toegang tot de gegevens van hun patiënt.

Zorgregistratie

Elke handeling die zorgverleners verrichten registreren zij in het EPD. Om verantwoording af te kunnen leggen aan zorgkantoren, gemeenten of andere zorgverzekeraars is het soms nodig om te registeren hoeveel uur de patiënt aan zorg ontvangt. Deze partijen hebben geen rechtstreekse toegang tot de gegevens in het EPD.

'Zorgverleners kunnen informatie over de gezondheid van hun patiënten delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen deze medische gegevens alleen bekijken met toestemming van de patiënt.'

Kan ik mijn elektronisch patiënten dossier inzien?

Het elektronisch patiënt dossier is in de eerste plaats bedoeld voor zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij een patiënt, zoals artsen, verpleegkundigen, medisch specialisten en psychiaters. Maar als patiënt heb je wel het recht om jouw (elektronische) patiëntendossier op te vragen en in te zien bij een zorgverlener. Bijvoorbeeld om röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen te bekijken. Dit recht op inzage is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast inzage hebben patiënten het recht om correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier te vragen.

Toestemming (intrekken) elektronisch patiëntendossier

Zorgverleners kunnen informatie over de gezondheid van hun patiënten delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen deze medische gegevens alleen bekijken met toestemming van de patiënt. En dan slechts wanneer dat nodig is voor de behandeling.

Wanneer je als patiënt toestemming hebt gegeven aan zorgverleners om de medische gegevens uit het EPD te delen met andere zorgaanbieders, kun je deze ook weer intrekken. Zowel het geven als het intrekken van toestemming regelt de patiënt bijvoorbeeld door het invullen van een (online) formulier bij zijn zorgaanbieder.

Ons® elektronisch patiënten dossier

Ons®, het elektronisch patiëntendossier van Nedap, zorgt dat professionals zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het verzorgen, behandelen en begeleiden van mensen. Onder oplossingen vind je uitgebreide informatie over het elektronisch patiëntendossier en een mogelijkheid om te bestellen (uitsluitend voor zorginstellingen). Via de nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en het nieuws rondom Nedap Ons®. Wil je liever persoonlijk contact, stuur dan een e-mail naar healthcare@nedap.com of bel met +31 (0)544 47 1500.