16 maart 2021

Wat is e-health en hoe wordt dit toegepast?

Nedap Ons® rooster zorg

E-health – oftewel ‘elektronische gezondheid’ – is een verzamelnaam voor allerlei digitale toepassingen in de zorg. Bij e-health wordt communicatie- en internettechniek ingezet om zorgverleners te ondersteunen of de zorg te verbeteren. E-health wordt tegenwoordig in elke sector toegepast, al zijn nog niet alle zorgprofessionals overtuigd van de toegevoegde waarde ervan. Nedap Healthcare maakt e-healthoplossingen voor de VVT, GHZ en GGZ.

E-health gaat niet alleen over de technieken voor het online uitwisselen van informatie, maar over alle digitale toepassingen die worden ingezet voor de ondersteuning of verbetering van de gezondheid. E-health toepassingen helpen zorgverleners met het verzamelen, registeren, analyseren, gebruiken en delen van informatie.

Patiënten maken ook gebruik van E-health. Om hun medische gegevens in te zien, maar ook om rechtstreeks elektronisch te communiceren met medisch professionals. Zo kunnen zij bijvoorbeeld samen diagnoses stellen, testresultaten verleggen en chronische klachten bespreken tijdens videoconsults. E-health geeft patiënten meer eigen regie, omdat het bijdraagt aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg.

E-health toegepast in de praktijk

Digitale gezondheidszorg wordt in de praktijk op uiteenlopende manieren gebruikt in verschillende zorgsectoren. Online applicaties worden onder meer ingezet in de thuiszorg, ouderenzorg en in ziekenhuizen. De toepassingen dienen zowel de gezondheid als de gezondheidszorg. Elektronische middelen als webapplicaties, mobiele apps, elektronische patiëntendossiers (ECD) en beeldbellen zijn gericht op zorgverleners, zorggebruikers of op de communicatie tussen beiden.

Software oplossingen

In veel gevallen betreft e-health een softwareoplossing, zoals Ons® elektronisch cliëntendossier of de persoonlijke gezondheidsomgeving Caren. Er zijn ook meerdere hardware-oplossingen. Zo ontwikkelde wij Nedap Luna, waarmee dementerende ouderen grip op hun dag krijgen. E-health kan de zorg enorm veel tijd besparen, waardoor de zorgprofessional meer tijd overhoudt voor de cliënt.

Apps en meer

Voor mensen met psychische klachten zijn er legio apps beschikbaar. Applicaties die je helpen een gezondere leefstijl te ontwikkelen, je helpen beter te slapen of leren hoe je het beste met stress kunt omgaan. Hierbij gaat het vaak om lesmodulen en opdrachten, die zelfstandig of in combinatie met een GGZ-traject bij een professional worden ingezet.

Ook voor huisartsen zijn er e-health oplossingen ontwikkelt. Zo helpt Grip de huisarts en patiënt bij het vinden van een passende behandeling bij Somatisch Onvoldoende Verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK).

Hardware oplossingen

In de ouderenzorg wordt veel hardware e-health gebruikt. Denk aan het bedalarm of de vloermat, om zorgpersoneel te waarschuwen dat iemand uit bed is gestapt. Een ander bekend voorbeeld is het inzetten van robots, om vereenzaming onder ouderen te verminderen. Zoals deze robotkat doet in Friesland.

Telemonitoring maakt het voor artsen en specialisten mogelijk om hun patiënten te monitoren, zonder dat ze in het ziekenhuis hoeven te verblijven. HartWacht is daar een mooi voorbeeld van. Hartpatiënten voeren metingen uit met behulp van speciale medische apparaten. Een algoritme analyseert de data uit de metingen. Is de data afwijkend, dan wordt de cardioloog direct op de hoogte gesteld. De inzet van HartWacht leidt volgens de makers tot goedkopere, efficiëntere en schaalbare zorg voor hartpatiënten, door minder consulten en minder bezoeken aan de eerste hulp.

Nedap Luna e-health

E-health in de zorg

E-health kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwalitatief goede zorg door het verlagen van de werkdruk. Er zijn veel verschillende processen in de zorg waarbij e-health kan worden ingezet. Denk aan preventie, zoals het helpen ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Maar ook tijdens het primaire zorgproces, voor de uitwisseling, interpretatie en verwerking van gegevens, van intake tot nazorg. Daarnaast wordt digitale zorg ook gebruikt voor randzaken zoals planning en administratie. Omdat digitale informatie beter toegankelijk is voor patiënten krijgen zij meer inspraak in hun eigen zorgondersteuning.

De voor- en nadelen van e-health

Sinds 2013 doen Nivel en Nictiz jaarlijks onderzoek naar e-health in Nederland. In de EHealth-monitor van 2019 wordt Ehealth omschreven als ‘een onmisbaar onderdeel van gezondheidszorg’. We zetten de grootste voordelen op een rijtje:

  • Meer inzicht voor patiënten en cliënten
  • Minder administratieve lasten
  • Tijdbesparing

Wie elke e-healthmonitor leest ziet een stijgende lijn in de ontwikkeling ervan. Steeds vaker worden digitale oplossingen geïntegreerd in het reguliere zorgproces. Waar het eerst gezien werd als het digitaliseren van het zorgproces, beseft de gezondheidszorg zich steeds meer dat zorgtechnologie optimaal bijdraagt als het zorgproces erop wordt afgestemd.

Nadelen:

  • Niet toegepast op doelgroep > te ingewikkeld
  • Privacygevoelige informatie > risico bij gebruik data
  • Vaak afhankelijk van internetverbinding

Meer over onze e-health oplossingen

Onder oplossingen vind je uitgebreide informatie over onze digitale toepassingen en een mogelijkheid om te bestellen (uitsluitend voor zorginstellingen). Via de nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en het nieuws rondom onze e-healthoplossingen. Wil je liever persoonlijk contact, stuur dan een e-mail naar healthcare@nedap.com.