12 januari 2021

Wat en voor wie is een elektronisch cliënten dossier (ECD)?

Ons® ECD

Een elektronisch cliënten dossier (ECD) is een digitaal systeem dat zorgprofessionals ondersteunt bij de zorgverlening aan cliënten. In dit systeem zijn het behandel- en begeleidingsplan en alle administratie rondom een cliënt terug te vinden. ECD’s worden bijvoorbeeld gebruikt in de gehandicaptenzorg, thuiszorg en ouderenzorg.

Vroeger registreerden zorgprofessionals alle cliëntgegevens in papieren dossiers. Een aantal jaar geleden volgden de eerste elektronische systemen voor desktopcomputers. Tegenwoordig zijn veel functies van het ECD ook beschikbaar op een tablet of smartphone.

 

Care en cure

In de care – die als doel heeft de nadelen van ziekten, ouderdom en handicaps te beperken – spreekt men over ‘cliënten’. De cure is gericht op genezing of herstel en spreekt over ‘patiënten.’ Daarom gebruiken ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de term Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Welke gegevens staan in een ECD?

In het ECD houden zorgprofessionals alle informatie bij over de gezondheidstoestand en behandeling van cliënten. Iedere cliënt heeft zijn eigen digitale dossier waarin onder andere cliëntgegevens en het cliëntplan staan. De gegevens worden geregistreerd vanaf het allereerste contact tot het moment dat de cliënt de zorg uitgaat of overlijdt.

Cliëntgegevens

Met cliëntgegevens bedoelen we de algemene gegevens van de cliënt, zoals contactgegevens, huisarts en andere behandelaren, maar ook resultaten van metingen en onderzoeken. Daarnaast zijn leden van het sociale netwerk rondom de cliënt geregistreerd, bijvoorbeeld familieleden en mantelzorgers. In de cliëntgegevens zien we ook wie toegang heeft tot het dossier.

Cliëntplan

Het cliëntplan is een belangrijk onderdeel van het ECD. Andere gangbare termen zijn zorgplan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan. Hierin worden alle acties en doelen opgenomen die de cliënt met zorgprofessionals heeft uitgevoerd of afgesproken. Zo werkt iedereen die bij de cliënt betrokken is vanuit hetzelfde plan.

Zorgregistratie

Het elektronisch cliëntendossier speelt ook een rol in de zorgregistratie. In het dossier leg je de indicatie van de cliënt vast en houd je bij welke ondersteuning de cliënt ontvangt. Om verantwoording af te kunnen leggen aan zorgkantoren, gemeenten of andere zorgverzekeraars is het soms nodig om te registeren hoeveel uur de cliënt aan zorg krijgt. Bijvoorbeeld hoe vaak de cliënt gebruik maakt van de dagbesteding of thuiszorg.

Het elektronisch cliënten dossier van Nedap, zorgt dat professionals zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het verzorgen, behandelen en begeleiden van mensen.

Voor wie is een ECD bedoeld?

Het elektronisch cliënt dossier is in de eerste plaats bedoeld voor zorgprofessionals die dagelijks betrokken zijn bij de cliënt, zoals wijkverpleegkundigen, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers, behandelaren en verpleegkundigen. Zij houden belangrijke cliëntinformatie bij door het schrijven van verslagen of rapportages over metingen, zoals gewicht en bloeddruk, en onderzoeken. Iedereen die bij de cliënt betrokken is, kan zo lezen hoe het met de gezondheid van de cliënt gaat.

Administratie, financiën & planning

Naast zorgprofessionals is het ECD ook bedoeld voor afdelingen die geen dagelijkse zorg leveren, zoals administratie, financiën en planning. Het ECD wordt gebruikt om medewerkers in te roosteren, afspraken met behandelaren vast te leggen en routes in te plannen. Alle relevante gegevens zijn terug te vinden in de agenda van de zorgprofessional. Vanuit deze applicatie worden ook de gewerkte uren en kilometers bijgehouden.

Ons® elektronisch cliënten dossier

Ons®, het elektronisch cliënten dossier van Nedap, zorgt dat professionals zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het verzorgen, behandelen en begeleiden van mensen. Door administratieve taken te vereenvoudigen heb je namelijk meer tijd voor zorg. Dagelijks ondersteunen wij met het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Ons® meer dan 1.000 instellingen in de verpleeg- en thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Meer weten over Nedap Ons®?

Onder oplossingen vind je uitgebreide informatie over het elektronisch cliënten dossier en een mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen (uitsluitend voor zorginstellingen). Via de nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en het nieuws rondom Nedap Ons®. Wil je liever persoonlijk contact, stuur dan een e-mail naar ons@nedap.com.