23 juni 2021

Alles over de ouderenzorg in Nederland

Alles over ouderenzorg in Nederland Nedap Ons®

Wat is ouderenzorg?

Ouderenzorg of bejaardenzorg is bedoeld voor ouderen waarbij het zelfstandig functioneren of de kwaliteit van leven bedreigd wordt door gezondheidsproblemen. Deze problemen hebben diverse lichamelijke en psychische oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan vermindering van beweegmogelijkheden door handicaps, slecht zien en horen of geheugenverlies en psychische klachten.

Waarom ouderenzorg?

De behandeling of ondersteuning door zorgverleners is gericht op het zo lang mogelijk behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven. Zo kan iedereen op een waardige manier oud worden.

Verschillende soorten ouderenzorg

Ouderenzorg omvat alle soorten van zorg die gericht is op ouderen. Bij veel cliënten in de ouderenzorg gaat het om meer dan alleen ouderdom of revalidatie. Denk bijvoorbeeld aan dementie, een handicap, ziekte of psychische problemen. Om het lichamelijk en mentaal welbevinden te behouden of verbeteren ontvangen zij extramurale zorg, intramurale zorg of transmurale zorg.

Extramurale ouderenzorg

Extramurale ouderenzorg is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn en wonen. Zij ontvangen de zorg die ze nodig hebben thuis. Voorbeelden van extramurale ouderenzorg zijn thuiszorg en mantelzorg.

Intramurale ouderenzorg

Ouderen ontvangen intramurale zorg wanneer zij in een instelling verblijven waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis. Deze vorm van zorg wordt ingezet wanneer ouderen door omstandigheden niet langer thuis kunnen blijven wonen.

Transmurale ouderenzorg

Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra, verzorgingshuizen en mantelzorgers samen om de zorg rond ouderen te organiseren. Het regelen of voorkomen van verplaatsingen naar tijdelijke plekken staat hierbij centraal.

 

Thuiszorg voor ouderen

Mensen met een ziekte of beperking door ouderdom hebben in bepaalde gevallen recht op thuiszorg. Afhankelijk van de situatie ontvangen zij verzorging of verpleging van een wijkverpleegkundige, begeleiding in het dagelijks leven of hulp in het huishouden. Thuiszorg helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige biedt hulp bij de verzorging van cliënten, zoals tijdens het douchen, opstaan en eten. Verplegende taken zijn onder meer wondverzorging en het klaarzetten of toedienen van medicijnen.

Begeleiding in het dagelijks leven

De begeleiding in het dagelijks leven is bedoeld om praktische vaardigheden en sociale redzaamheid van ouderen te verbeteren. Zo leren zij om makkelijker contact te maken met anderen of beter om te gaan met moeilijke situaties.

Hulp in het huishouden

Een thuiszorghulp ondersteunt ouderen met het uitvoeren van huishoudelijke taken als schoonmaken, opruimen, koken en de was doen. Daarnaast denkt een thuiszorghulp mee over wat er moet gebeuren en schakelt deze extra hulp in als dat nodig is, bijvoorbeeld bij verwaarlozing of eenzaamheid.

"Ruim 25% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie."

Alzheimer Nederland

Verpleeghuis of verzorgingshuis voor ouderen

Voor ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen met mantelzorg of thuiszorg bestaan er verschillende woonvormen, zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het verschil tussen deze instellingen zit voornamelijk in de mate van ondersteuning en verzorging.

Wonen met intensieve zorg

In een verpleeghuis krijgen mensen medische zorg en begeleiding in een beschermde woonomgeving. Verpleeghuiszorg is voor ouderen met een ernstige ziekte of beperking, zoals dementie of schade na een hersenbloeding. Deze mensen hebben intensieve zorg of zware medische behandelingen nodig. Om te wonen in een verpleeghuis is vaak een zorgindicatie nodig.

Wonen met weinig ondersteuning

Een verzorgingshuis is bedoeld voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hier krijgen ze bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke verzorging of het innemen van medicatie. Ouderen in een verzorgingshuis krijgen vooral begeleiding en ondersteuning bij de dingen die ze zelf niet meer kunnen.

Dementie en ouderenzorg

Volgens Alzheimer Nederland is de kans 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie en neemt sterk toe met de jaren:

  • Ruim 8% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
  • Ruim 25% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
  • Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.

Gespecialiseerde zorg voor ouderen met dementie

Dementie heeft een complex en progressief ziektebeeld en ontwikkelt zich bij iedereen op een andere manier. Dit vraagt dan ook vaak om specialistische zorg die niet elke mantelzorger of verpleeghuis kan bieden. Wanneer een oudere met dementie onmogelijk langer thuis kan wonen heeft deze een indicatie nodig voor een gespecialiseerde woonvorm, zoals een verpleeghuis of woonzorgcentrum.

 

Meer weten over onze oplossingen voor de ouderenzorg?

Op www.nedap-healthcare.com/oplossingen vind je uitgebreide informatie over onze oplossingen en een mogelijkheid om klant te worden (uitsluitend voor zorginstellingen).

Via onze nieuwspagina houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en alle actualiteiten rondom onze oplossingen voor de ouderenzorg.

Neem contact met ons op!

Romé Zinkweg

Romé Zinkweg

+31 (0) 85 212 62 30
healthcare@nedap.com

Meer nieuws