Dagoverzicht

Inzichtelijk welke zorg er vandaag geleverd moet worden.

Het dagoverzicht geeft op een overzichtelijke manier aan welke handelingen er bij een cliënt uitgevoerd dienen te worden. Werk je met de mobiele app, dan worden de handelingen uit het dagoverzicht als taken in de agenda zichtbaar.

 

Waarom het dagoverzicht?

Het zorgplan bevat veel informatie. Naast wensen, mogelijkheden, behoeftes, beperkingen en doelen van de cliënt, staan ook de afspraken over welke zorg er wanneer geleverd dient te worden, beschreven. Vanwege de omvang is het soms lastig om afspraken snel en overzichtelijk terug te vinden. Het dagoverzicht biedt dan de oplossing.

Icon

Afspraken snel terugvinden

Je hoeft niet het hele zorgplan door te nemen om te achterhalen wat de gemaakte afspraken zijn. Het dagoverzicht wordt aangemaakt vanuit het zorgplan en toont de afspraken en gewenste handelingen voor vandaag en morgen.

Icon

Mobiele weergave voor de thuiszorg

In de Ons® Dossier-app worden de handelingen uit het dagoverzicht als taken onder de Agenda-tab zichtbaar. Hierdoor hebben medewerkers in de thuiszorg ook snel inzicht in de zorg die bij een cliënt verleend moet worden.

Icon

Doelgericht rapporteren vanuit het dagoverzicht

Het is mogelijk doelgericht te rapporteren vanuit het dagoverzicht. Handelingen zijn gekoppeld aan een doel en een actie uit het zorgplan.

Aan de slag met het dagoverzicht

Het dagoverzicht is standaard beschikbaar in Nedap Ons® binnen Ons® Dossier. Uiteraard moeten wel de juiste rechten ingesteld worden voordat het dagoverzicht in gebruik genomen kan worden.

Ons Dossier

In Ons® Dossier wordt de gehele dossiervoering van de cliënt vastgelegd. De gegevens worden gebruikt om de zorg voor de cliënt te ondersteunen.