08 december 2022

In gesprek met Joeri Landman over de ontwikkeling van Ons Labuitslagen

Nedap Ons® arts behandelaar

Het niet kunnen ontvangen van labuitslagen in Ons® Dossier was voor veel zorgorganisaties een belangrijke reden om naast Ons® een apart behandeldossier te gebruiken. Zonde van het budget en het gaat ten koste van de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling. Joeri Landman heeft hier verandering in gebracht.  

Wat eenvoudig leek, bleek best een flinke kluif. Zo lag de focus bij Nedap in eerste instantie op Ons® Klinimetrie en leverde de koppeling met Ons® Ketenverkeer de nodige uitdagingen. Uiteindelijk zorgde software developer Joerie Landman ervoor dat we nu labuitslagen kunnen ontvangen en verwerken in Ons®.

Het leed dat zorgadministratie heet

Het terugdringen van de administratielast is in heel Ons® het uitgangspunt. Je bent tenslotte niet de zorg ingegaan om de helft van je werkdag te administreren. Daarom wilde Joeri dat de labuitslagen die via ZorgMail binnenkwamen direct in Ons® Dossier werden opgenomen. In de praktijk bleek echter dat laboratoria regelmatig onvolledig waren bij het invoeren van de cliëntgegevens. Ontbrak bijvoorbeeld het BSN-nummer van de cliënt, dan kwam de uitslag niet in het dossier te staan.

“Dit betekende dat de zorgprofessional telkens moest controleren of alle gegevens wel waren opgenomen. Heel veel werk voor hen en uiteindelijk ook voor ons supportteam. Zij kregen allerlei vragen en tickets om te verwerken. Het voelde als opzettelijk dwarszitten, maar we zaten vast aan de wetgeving.”, vertelt Joeri.

Gelukkig heeft de koppeling met Ons® Ketenverkeer veel opgelost: “Zodra er een uitslag via ZorgMail binnenkomt, geeft Ons® Ketenverkeer een melding. Het secretariaat van de zorgorganisatie kan dan direct BSN-nummers vergewissen, de missende gegevens aanvullen of contact opnemen met het laboratorium.”

Sinds november 2021 zijn we live, de reacties zijn gelukkig positief. Het helpt onze gebruikers écht in hun werk!"

Joeri Landman

software developer

Livegang en doorontwikkeling

Het bouwen van Ons® Labuitslagen ging niet zonder slag of stoot. “Uiteindelijk heb ik met labuitslagen twee keer de ontwikkelcyclus doorlopen. Hoewel de eerste versie redelijk snel stond duurde het beoordelen en testen lang.”

Ons® Labuitslagen is sinds november 2021 echt live en de reacties zijn gelukkig positief. “We hebben het mogelijk gemaakt om de tabel met uitslagen te filteren, zodat je een waarde sneller kunt terugvinden. Zo kun je bijvoorbeeld filteren op ‘meest recent’, waardoor je de laatste uitslag het eerst terugziet. In de toekomst hopen we ook een koppeling met Ons® Klinimetrie te realiseren. Voor nu ben ik blij dat Ons® Labuitslagen live is en het onze gebruikers helpt in hun werk.”