24 november 2021

Anonieme COVID 19-registraties delen met Verenso

COVID-19 registratie delen met Verenso | Nedap Ons

Vanwege de oplopende besmettingen in Nederland, zijn de wekelijkse COVID 19-registraties voor verpleeghuizen herstart. Verenso is opnieuw begonnen met het publiceren van de landelijke tellingen, waaraan Nedap ook dit keer bijdraagt. Zorgorganisaties die met Ons® werken en willen bijdragen aan meer landelijk inzicht vanuit de verpleeghuizen dienen Nedap vóór 1 december instructie te geven om de gegevens te delen. Deelname is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld door de betrokken partijen.

Geef via dit instructieformulier aan dat Nedap de anonieme, wekelijkse besmettingen met Verenso mag delen en stuur het ingevulde formulier naar je accountmanager. Deelname is na 1 december niet meer mogelijk, omdat in de data anders geen betrouwbare trend meer te herkennen is.

Let op: het delen van deze besmettingscijfers heeft niets te maken met de (booster)vaccinatie en de RIVM-uitwisseling.

Publiek belang

Het registreren van de symptomen en bestemmingen via het ECD biedt inzicht in de ontwikkeling van het virus op landelijke schaal. Het OMT en Ministerie van Volksgezondheid gebruiken het verkregen inzicht vanuit GeriMedica en Nedap om passend beleid te bepalen, ook voor de zorg. Zo moeten de statistieken ook bijdragen aan het eerlijker verdelen van beschermende middelen binnen de zorgsectoren.

Maatschappelijke verantwoording

De pandemie oefent enorme druk uit op onze zorgverleners. De al hoge werkdruk wordt opnieuw verzwaard door ziekte en verzuim. Door de anonieme gegevensdeling met Verenso en het maken van COVID-19 meetinstrumenten hopen wij in ieder geval de administratieve lasten een beetje te verlichten.

Meer informatie

Meer informatie over het delen van de anonieme COVID 19-registraties met Verenso vind je op ons supportportaal. Vind je daar geen antwoord op je vraag, neem dan contact op met onze supportspecialisten of benader je accountmanager.