20 maart 2020

COVID-19 registratie via Ons® Dossier

COVID-19 registratie | Ons Klinimetrie

Vanaf nu is het voor verpleeghuizen mogelijk coronabesmettingen vast te leggen in Ons® Dossier. Via de COVID-19 vragenlijst registreer je eenvoudig alle bekende symptomen, kenmerkend voor een coronabesmetting. Te denken aan koorts, hoesten en kortademigheid.

De data die middels de vragenlijsten worden verzameld geven inzicht, maar maken het ook mogelijk om risico’s in te schatten en het zorgbeleid hierop af te stemmen. Daarnaast draagt het registreren van besmettingen op landelijke schaal bij aan meer inzicht en aansluitend beleid.

Automatische follow-up
De vragenlijst is gemakkelijk te koppelen aan cliënten die de symptomen vertonen. Na veertien dagen wordt er automatisch een follow-up-vragenlijst aangeboden. De zorgverlener wordt hierop gewezen door een notificatie. Je vindt de vragenlijst zowel in de test- als productieomgeving.

COVID-tips via supportportaal
Meer tips over hoe Ons® je kan ondersteunen bij het beperken van COVID-19 vind je op het supportportaal. De tips worden regelmatig aangevuld. Neem voor meer informatie contact op met je accountmanager of ons supportteam.

Het faciliteren van registratie rondom het Coronavirus is op verzoek van en in samenwerking met beroepsvereniging Verenso tot stand gekomen.