15 november 2021

Boostervaccinatie registreren in Ons® Klinimetrie

COVID-19 | Ons® Klinimetrie | Boostervaccinatie

Begin deze maand heeft de overheid besloten om bewoners van zorginstellingen een boostervaccinatie aan te bieden, om ze zo beter te beschermen tegen COVID-19. Vanaf vanavond is het mogelijk om het boostervaccin in Ons® te registreren, via het meetinstrument ‘COVID-19 vaccinatie’ in Ons® Klinimetrie.

Aangemaakte meting aanpassen

Om het boostervaccin te registreren dien je de bestaande meting, waarin de eerste en tweede vaccinatie zijn vastgelegd, aan te passen. Op ons supportportaal vind je een korte uitleg over hoe je een bestaande meting aanpast.

Gegevensdeling met RIVM

Het RIVM vraagt om een dagelijkse rapportage van de vaccinaties, om het verloop te kunnen monitoren. We zijn op dit moment met het RIVM in gesprek over de aanlevering van deze gegevens. Voor nu geldt het volgende:

Staat de RIVM-export aan en het veld ‘Booster vaccinatie’ op Ja, dan gelden de velden ‘Informatie verstrekt’ en ‘Toestemming gegevensdeling met RIVM’ ook voor de nieuwe boostervaccinatiegegevens. Mocht een cliënt geen toestemming (meer) geven voor het uitwisselen van boostervaccinatiegegevens met het RIVM, dan moet ‘Toestemming gegevensdeling met RIVM’ op Nee worden gezet. Informatie die eerder verzonden is wordt niet verwijderd.

Wanneer er meer duidelijkheid is over de uitwisseling van informatie met het RIVM zullen wij met terugwerkende kracht alle informatie delen. Onze gebruikers worden hierover natuurlijk eerst geïnformeerd.

 

Ons® Klinimetrie

De klinimetrie-module is voor al onze klanten gratis beschikbaar. Een gebruiker moet wel de juiste rechten toegekend krijgen om het te kunnen gebruiken. Ga naar ons supportportaal voor meer informatie over Ons® Klinimetrie en de registratie van boostervaccinaties.