Caren

Verbinding tussen professionele zorg, cliënt en mantelzorgers

Caren is een digitale gezondheidsomgeving waarmee mensen hun eigen (mantel-) zorgproces kunnen inrichten en kunnen verbinden met de professionele zorg. Omdat Caren een product is van Nedap, sluit de informatiestroom die vanuit de formele zorg in Ons® is gedocumenteerd, naadloos aan op Caren. De cliënt kiest er uiteraard zelf voor om Caren daadwerkelijk te koppelen met de professionele zorg.

Regie op het zorgproces

Door cliënt, mantelzorg en professionele zorg met elkaar te verbinden stuurt Caren op duidelijke communicatie, betere afstemming en zicht op de zorg. Zo kan de zorgverlening optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten en inspelen op de persoonlijke wensen en rechten van de cliënt.

Icon Veilig informatie delen binnen eigen zorgnetwerk

Veilig informatie delen binnen eigen zorgnetwerk

Cliënt nodigt anderen uit voor zijn/haar zorgpagina om samen in één vertrouwde omgeving informatie te delen.

Icon Afspraken maken en taken verdelen

Afspraken maken en taken verdelen

De kalender helpt bij het samen organiseren van de zorg en geeft inzicht in wie er langs komt.

Icon Elkaar op de hoogte houden

Elkaar op de hoogte houden

Mogelijkheid om notities te maken en berichten te schrijven, om te laten weten hoe het gaat en om belangrijke zaken niet te vergeten.

Persoonlijk cliëntverhaal

Het belangrijkste uitgangspunt van het Persoonlijk Cliëntverhaal is dat het verhaal ook écht van de cliënt is. De cliënt (of mantelzorger) kan het verhaal zelf vastleggen in Caren. Dit kan via tekst, maar ook met behulp van foto’s. Vervolgens kunnen de zorgmedewerkers het cliëntverhaal raadplegen in Ons® Dossier.

Wanneer een cliënt wisselt van zorgaanbieder dan blijft het cliëntverhaal via Caren eenvoudig met de nieuwe zorgaanbieder te delen. De cliënt hoeft dus niet opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. Voorwaarde is uiteraard wel dat de nieuwe zorgaanbieder met Nedap Ons® werkt.

 

Uit de praktijk

Ruim 300.000 mensen gebruiken dagelijks Caren om zorg voor zichzelf of anderen te organiseren. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. In deze video zie je hoe in de gehandicaptenzorg gebruik wordt gemaakt van Caren.

Meer informatie over Caren? Neem contact op!

Aan de slag met Caren?

Bekijk de website voor meer informatie en het aanmaken van een account.