09 juli 2020

Verpleegkundige overdracht in Ons

Een goede overdracht van relevante informatie over een cliënt is essentieel, maar gebeurt vandaag de dag helaas veelal op een foutgevoelige en tijdrovende manier. Eind 2019 berichtten we dat we hiervoor, in de eerste helft van dit jaar, een begrijpelijke, technische oplossing gereed wilden hebben.

Eerste versie gerealiseerd

De eerst werkende versie van de verpleegkundige overdracht in Ons® is inmiddels gerealiseerd. Met deze functionaliteit is het mogelijk om een overdracht te starten richting een andere zorgaanbieder, en om een overdracht te ontvangen van een andere zorgaanbieder.

Ons® volgt daarbij het proces, zoals we dat hebben geïnventariseerd tijdens gesprekken en bijeenkomsten bij onze klanten. Een demonstratie hiervan is terug te kijken op de Nedap Workplace omgeving. (Je accountmanager kan je toegang geven)

Voortgang

Op basis van de feedback op deze eerste versie, werken we momenteel toe naar een productierijpe versie van de verpleegkundige overdracht. Dit zal zeker nog tot aan het einde van dit jaar zijn. Parallel hieraan wordt de ondersteuning van het aantal zorginformatiebouwstenen (zibs) in Ons® uitgebreid. Ook deze zijn relevant voor de verpleegkundige overdracht. Zie www.ons-api.nl voor een actueel overzicht.