11 december 2019

Samen werken aan een betere overdracht

Wanneer iemand (al dan niet) zorg ontvangt, tijdelijk in het ziekenhuis behandeld wordt en na de behandeling vervolgzorg nodig heeft, krijgt deze te maken met verschillende zorgverleners. Om de zorg zo goed mogelijk te continueren is een goede overdracht van relevante informatie over de cliënt noodzakelijk.

Administratieve lasten verminderen

Vandaag de dag gaat de overdracht tussen zorg en ziekenhuis veelal gepaard met bellen, mailen, printen, kopiëren, scannen en overtypen. Administratieve lasten die veel tijd vragen en foutgevoelig zijn.

Nedap werkt aan software oplossingen om deze administratieve handelingen aanzienlijk terug te brengen en veiliger te laten verlopen. Natuurlijk doen we dit niet alleen. We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen de zorg beter kunnen maken. Dit betekent dat we altijd eerst in gesprek gaan met zorgverleners om met elkaar te bepalen wat er nodig is om tot een goede oplossing te komen.

Verpleegkundige overdracht

In dit geval hebben we het over het verpleegkundig proces en de overdracht van en naar een andere organisatie. Zorgverleners begrijpen heel goed wat er in de dagelijkse praktijk nodig is. Met hun inzichten en uitleg zijn wij in staat een vertaalslag te maken naar mogelijke technische toepassingen.

Wat we doen

Open standaarden ondersteunen

We gaan open standaarden voor gegevensuitwisseling ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Zorginformatie Bouwstenen (bron: Nictiz). Door gebruik te maken van deze open standaarden, kunnen gegevens eenduidig en begrijpelijk worden gedeeld tussen zorgorganisaties.

Meebouwen aan open source voorzieningen

Ook bouwen we mee aan een aantal open source voorzieningen om de veiligheid en privacy te waarborgen van deze uitwisseling. Dit doen we samen met andere softwareleveranciers in het Nuts initiatief (bron: nuts.nl).

Begrijpelijke functionaliteit

Als laatste werken we aan begrijpelijke functionaliteit voor onze gebruikers, zodat zij precies weten welke informatie ze delen met het ziekenhuis. En om te zorgen dat zij automatisch bericht krijgen als een nieuwe overdracht is ontvangen.

Planning

Onze plannen zijn om in de eerste helft van 2020 deze mogelijkheden in test beschikbaar te hebben voor onze klanten. Samen werken we aan betere zorg, op landelijke schaal en ook tussen verschillende typen zorgorganisaties.