06 januari 2021

COVID-vaccinatie registreren in Ons® Klinimetrie

Naast het registreren van coronabesmettingen is het sinds dinsdag 6 januari ook mogelijk om vaccinaties te registreren in Ons® Dossier. Via het meetformulier in Ons® Klinimetrie leg je alle noodzakelijke informatie tijdens het vaccineren gemakkelijk vast. De exportfunctie naar Excel maakt het mogelijk om snel een overzicht te maken van de status per afdeling of locatie. Het formulier bevat tevens alle informatie die het RIVM van zorgorganisaties vraagt.

Afgestemd op het zorgproces

Nu de eerste Nederlandse zorgmedewerkers gevaccineerd zijn, zullen cliënten snel volgen. Arts en ‘Nedapper’ Joost Holslag sprak verschillende collega-zorgverleners over de beste werkwijze voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. De samenwerking tussen de artsen en het ontwikkelteam van Nedap Healthcare heeft geleid tot één oplossing die de drie onderstaande processen ondersteunt:

–        Een meetinstrument om de eerste en tweede vaccinatie vast te leggen
–        Een Excel-rapportage om geregistreerde vaccinaties te exporteren
–        Een exporttool voor aanlevering bij het RIVM (in ontwikkeling)

"Fijn dat er zo'n mooie afstemming plaatsvond tussen mensen uit de praktijk en de ontwikkelaars van de software. Zo ontstaan er oplossingen waar je in het dagelijks werk wat aan hebt en dat het ook werkt zoals je verwacht."

Han van Meerten

Specialist ouderengeneeskunde bij Careaz

Gestandaardiseerd en altijd up-to-date

In het gestandaardiseerde formulier worden gegevens via een internationale standaard opgeslagen. Voorgeschreven veranderingen rondom de COVID-19 vaccinaties worden door automatische updates eenvoudig doorgevoerd in het meetinstrument. Zo maak je altijd gebruik van de meest actuele versie.

Aanleveren bij RIVM

RIVM vraagt om een dagelijkse rapportage van de vaccinaties, om het verloop te kunnen monitoren. Op dit moment wordt hard gewerkt om het aanleveren van deze data aan het RIVM zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hierover volgt snel meer informatie.

Meer informatie

De klinimetrie-module is voor al onze klanten gratis beschikbaar. Een gebruiker moet wel de juiste rechten toegekend krijgen om het te kunnen gebruiken. Ga naar ons supportportaal voor meer informatie over Ons® Klinimetrie en de registratie van coronabesmettingen en -vaccinaties.

“We zijn blij dat er een meetinstrument is waarin we alle benodigde gegevens goed en gemakkelijk kunnen registeren. Het is helemaal fijn dat we konden meedenken en dat er is geluisterd naar onze wensen om het gebruiksvriendelijk te maken voor de praktijk.”

Marloes Groot

Specialist ouderengeneeskunde bij De Rijnhoven