Ons Medicatie voor CGM

FAQ Ons Medicatie: apotheker

Starten met Ons Medicatie

Ons Medicatie is een onderdeel van het elektronisch cliëntendossier Ons®, van Nedap. Veel (thuis)zorgorganisaties in Nederland gebruiken het. Wanneer je samenwerkt met één of meerdere zorgorganisaties die werken met Ons®, dan kun je in overleg met de organisatie, een koppeling maken tussen jouw CGM-omgeving en Ons Medicatie.

Koppelen met Ons Medicatie

Koppeling aanvragen

De koppeling met Ons Medicatie kan bij CGM aangevraagd worden. Dien je verzoek voor het koppelen in door te mailen naar verkoop.nl@cgm.com.

Doorlooptijd aanvraag

CGM stuurt je een bevestiging als de koppeling succesvol is geactiveerd. Daarna zul je de koppeling ook terugzien in je CGM-omgeving.

Kosten van de koppeling

Nedap brengt de apotheker geen kosten in rekening. CGM rekent voor de koppeling maandelijkse onderhoudskosten van ca. €12,50. De eenmalige kosten van CGM bedragen €80, waarvan €70 voor het activeren van de koppeling en €10 voor de gebruikerslicentie van de software. Voor een offerte kun je contact opnemen met verkoop.nl@cgm.com.

Beschrijving van de koppeling

Wanneer de koppeling met de zorgorganisatie is gerealiseerd, kun je verantwoordingslijsten naar Nedap ‘printen’. Dit kan per cliënt en per distributiegroep.

Daarnaast is het mogelijk om per distributiegroep een ‘scheduler’ in te richten. Dit zorgt ervoor dat CGM periodiek en automatisch alle toedienlijsten voor een distributiegroep naar Ons Medicatie verstuurt. Het blijft natuurlijk mogelijk om voor een cliënt of distributiegroep ook gedurende de dag alle toedienlijsten te versturen.

Wij adviseren om altijd een tijdje vooruit aan te leveren. Stuur bijvoorbeeld iedere dag/week de lijsten voor de komende 4 weken op. Zo geef je de zorgorganisatie tijd om vooruit te plannen. 

Informatie over het versturen van toedienlijsten vind je in dit document.

Tips & Tricks

Vul in wat je weet

Voor de zorg is het belangrijk om te weten hoeveel van een bepaald medicijn op een bepaald moment moet worden gegeven. Zorg er daarom voor dat het toedienschema klopt en dat de juiste toedienmomenten van de juiste hoeveelheden zijn voorzien.

Wanneer de hoeveelheden door een andere (externe) partij worden bepaald of wanneer je de hoeveelheden niet precies kunt aangeven, dan kun je volstaan met een ‘placeholder’.
In CGM doe je dit door bij de indicatie van een medicatieregel een ‘-1’ te plaatsen.

Zo nodig is zo nodig

Indien bij een medicatieregel is aangegeven dat medicatie ‘zo nodig’ is, wordt het toedienschema genegeerd. Het moet immers alleen gegeven worden als het nodig is. Zo nodige medicatie heeft dus geen toedienschema.

Let op de distributievorm

Net zoals op de papieren toedienlijst, wordt de medicatie in de digitale toedienlijst uitgesplitst op de distributievorm. GDS (Baxter) medicatie wordt gegroepeerd, net als losse medicatie en zo nodige medicatie. Medicatie die het kenmerk ‘zo nodig’ heeft meegekregen zal altijd bij ‘zo nodig medicatie’ worden gegroepeerd.

Alleen medicijnen met toedieningen worden weergegeven

De toedienlijst voor de zorg is opgebouwd op basis van de vraag: “Welke medicatie moet vandaag bij deze patiënt worden toegediend.”. Dit betekent dat alleen medicatie met een toediening op een bepaalde dag, op de toedienlijst van die dag wordt weergegeven.

Bijvoorbeeld: Fentanyl pleisters worden in de regel 1x per 3 dagen geplakt. Alleen op de dagen dat deze geplakt moeten worden volgens het schema dat je aanlevert, zal deze pleister op de lijst staan. Zo nodig medicatie staat altijd op de toedienlijst.

Verwerkersovereenkomst

Nedap treedt op als verwerker voor zorgorganisaties die gebruik maken van de Ons® softwaresuite. Nedap haalt of ontvangt de toedienlijsten van de apotheek in opdracht van de zorgorganisatie. Hierbij is de zorgorganisatie de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

CGM is de verwerker van de apotheek en biedt de toedienlijsten in opdracht van de apotheker aan bij Nedap. Hierbij is de apotheek de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

Het verwerken van de toedienlijsten valt in deze situatie onder de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie heeft een verwerkersovereenkomst met Nedap, waar jij als apotheker een verwerkersovereenkomst  hebt met jouw AIS-leverancier. Een verwerkersovereenkomst tussen de apotheek en Nedap is hierdoor niet nodig voor het opzetten van de koppeling.

 

Contact

Contact voor de apotheker

Contact voor de apotheker

ons-medicatie@nedap.com