Ons Medicatie voor Pharmacom

FAQ Ons Medicatie: apotheker

Pharmacom koppelen met Ons Medicatie

Ons Medicatie is een onderdeel van de Ons® suite van Nedap, dat veel (thuis)zorgorganisaties in Nederland gebruiken. Werk je samen met één of meerdere zorgorganisaties die Ons® gebruiken, dan kun je in overleg met de organisatie een koppeling maken tussen jouw Pharmacom omgeving en Ons® Medicatie.

* Let op: heb je een eigendomsapotheek van BENU, dan gelden er andere afspraken. Meer informatie over het koppelen voor BENU Apotheken vind je hier.

BENU x Pharmacom | Ons® Medicatie voor apothekers

Starten met Ons Medicatie

Koppeling aanvragen

Voor het aanvragen van een koppeling met Nedap dien je dit formulier in te vullen en op te sturen naar dataservices-fg@pharmapartners.nl en ons-medicatie@nedap.com.

Doorlooptijd aanvraag

De koppeling is geactiveerd zodra PharmaPartners en Nedap de aanvraag hebben verwerkt. Je ontvangt van beide partijen een terugkoppeling wanneer het zover is.

Kosten van de koppeling

Pharmapartners rekent eenmalig €150,- aan de apotheker voor het opzetten en activeren van de koppeling met Ons® Medicatie. Nedap brengt geen kosten in rekening aan de apotheker.

Beschrijving van de koppeling

De koppeling met Pharmacom werkt volgens een ‘pull techniek’. Dit betekent dat Nedap de aanschrijfbuffer van de apotheek kan benaderen. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat de apotheek de koppeling heeft geactiveerd.

Standaard worden er elke dag na 18:00 uur de toedienlijsten automatisch door Nedap bij de apotheek opgehaald. Vanaf november 2022 wordt dit tijdstip instelbaar bij de instellingen in Ons® Medicatie voor Apotheken. Ook kan je via dit portaal toedienlijsten handmatig synchroniseren voor een individuele cliënt.

De apotheek hoeft de koppeling maar één keer te activeren om met de aangesloten zorgorganisaties te kunnen samenwerken.

Cliënten wel/niet synchroniseren via de koppeling

Het is in Pharmacom mogelijk om per patiënt in te stellen of de toedienlijsten voor de patiënt gedeeld mogen worden met een eTDR applicatie. Deze instelling is te vinden bij de details over de patiënt.

Wanneer dit is ingeschakeld vind je deze instelling ook terug in het overzicht.

Let op: Naast het instellen van het kenmerk ‘eTDR’ bij de patiënt, moet ook een globale instelling worden aangepast! Ga naar ‘Beheer’ > ‘Beheer Pharmacom’ > ‘Aanschrijfbuffer’ om in te schakelen dat enkel patiënten met het kenmerk ‘eTDR’ mogen worden bevraagd.

Tips & Tricks

Vul in wat je weet

Voor de zorg is het belangrijk om te weten hoeveel van een bepaald medicijn op een bepaald moment moet worden gegeven. Zorg er daarom voor dat het toedienschema klopt en dat de juiste toedienmomenten van de juiste hoeveelheden zijn voorzien.

Wanneer de hoeveelheden door een andere (externe) partij worden bepaald of wanneer je de hoeveelheden niet precies kunt aangeven, dan kun je volstaan met een ‘placeholder’. In Pharmacom geef je dit aan door in de ‘Indicatie’ bijvoorbeeld een ‘X’ te plaatsen. 

Zo nodig is zo nodig

Dit lijkt ten overvloede, maar dat is het niet. Indien bij een medicatieregel is aangegeven dat medicatie ‘zo nodig’ is, wordt het toedienschema genegeerd. Het moet immers alleen gegeven worden als het nodig is. Zo nodige medicatie heeft geen toedienschema. Zorg er in dat geval wel voor dat je het kenmerk ‘zo nodig’ selecteert.

Let op de distributievorm

Net zoals op de papieren toedienlijst, wordt de medicatie in de digitale toedienlijst uitgesplitst op de distributievorm. GDS (Baxter) medicatie wordt gegroepeerd, net als losse medicatie en zo nodige medicatie. Medicatie die het kenmerk ‘zo nodig’ heeft meegekregen zal altijd bij ‘zo nodig medicatie’ worden gegroepeerd.

Alleen medicijnen met toedieningen worden weergegeven

De toedienlijst voor de zorg is opgebouwd op basis van de vraag: “Welke medicatie moet vandaag bij deze cliënt worden toegediend.”. Dit betekent dat alleen medicatie met een toediening op een bepaalde dag, op de toedienlijst van die dag wordt weergegeven.

Bijvoorbeeld: Fentanyl pleisters worden in de regel 1x per 3 dagen geplakt. Alleen op de dagen dat deze geplakt moeten worden volgens het schema dat je aanlevert, zal deze pleister op de lijst staan. Zo nodig medicatie staat altijd op de toedienlijst.

Periode van toediening

Voor de zorg is het natuurlijk ook van belang te weten tot wanneer een medicijn toegediend moet worden. Let dus op de periode van toediening. Alleen voor dagen binnen deze periode zal het medicijn op de toedienlijst staan.

Verwerkersovereenkomst

Nedap treedt op als verwerker voor zorgorganisaties die gebruik maken van de Ons® softwaresuite. Nedap haalt of ontvangt de toedienlijsten van de apotheek in opdracht van de zorgorganisatie. Hierbij is de zorgorganisatie de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

Pharmacom is de verwerker van de apotheek en biedt de toedienlijsten in opdracht van de apotheker aan bij Nedap. Hierbij is de apotheek de verwerkingsverantwoordelijke voor de data.

Het verwerken van de toedienlijsten valt in deze situatie onder de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie heeft een verwerkersovereenkomst met Nedap, waar jij als apotheker een verwerkersovereenkomst  hebt met jouw AIS-leverancier. Een verwerkersovereenkomst tussen de apotheek en Nedap is hierdoor niet nodig voor het opzetten van de koppeling.

Contact

Contact voor de apotheker

Contact voor de apotheker

ons-medicatie@nedap.com