Helder

Zicht op zorg
voor de huisarts

Helder is een webapplicatie waarmee de huisarts toegang krijgt tot een groeiend aantal thuiszorgdossiers van zijn patiënten. Het vereenvoudigt de samenwerking tussen zorginstellingen en huisartsen.

Samenwerken kan makkelijker

Helder

Het digitale thuiszorgdossier heeft veel voordelen gebracht voor de zorg. Maar met het verdwijnen van de thuiszorgschriftjes van de keukentafels, is de samenwerking tussen zorginstellingen en huisartsen minder makkelijk geworden. Om deze te vereenvoudigen is Helder ontwikkeld.

Mobiele app

Helder kun je ook als mobiele app installeren waardoor het zowel handig te gebruiken is op de praktijk als onderweg of bij de patiënt thuis.

Weten hoe het werkt?

Helder wordt gebouwd op Nuts framework. Dit is een samenwerkingsverband met ICT-leveranciers in de zorg. Het aantal thuiszorgdossiers dat inzichtelijk is via Helder groeit daardoor met het aantal ICT leveranciers dat zich aansluit op Nuts.

Meer informatie over Nuts?

Is dat wel veilig?

Om te bewijzen wie je bent en dat je een huisarts bent, maakt Helder gebruik van een innovatieve manier van inloggen. Als huisarts kun je daardoor op een veilige manier toegang krijgen tot een dossier en de privacy van patiënten waarborgen.

Meer informatie over Helder? Neem contact op!

Meer over Helder

Bekijk voor meer informatie de website.

https://helder.health