Grip: een hulpmiddel voor het identificeren en behandelen van SOLK

Grip SOLK | Nedap Healthcare

Slimme aanpak tegen SOLK

Grip is een hulpmiddel voor het identificeren en behandelen van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). De toolbox helpt behandelaren van en de mensen met aanhoudende klachten die niet medisch herleidbaar zijn. Een behandelaar kan Grip inzetten om de last die deze klachten veroorzaken te verminderen of zelfs weg te nemen. De patiënt kan met Grip ook zelfstandig actief aan de slag.

Geen diagnose, wel aanhoudende klachten

Het ervaren van SOLK is vaak erg frustrerend. Zodra medische testen niets opleveren, staan patiënt en behandelaar voor een raadsel. Want ondanks dat er geen verklaring voor de klachten is, wordt de pijn wel vaak dagelijks gevoeld. Ook kan het zijn dat er wel een verklaring is voor de klachten, maar niet voor de hevigheid van de pijn.

Het vinden van een oorzaak voor klachten is vaak het beginpunt van een behandeling. Het ontbreken van een medische reden is voor SOLK-patiënten dan ook geen opluchting. Vaak kampen ze met de angst dat klachten erger worden, niet meer overgaan of toch door een ernstige aandoening komen. Dit soort gevoelens kunnen SOLK juist erger maken.

Grip brengt SOLK in kaart

Grip biedt verschillende hulpmiddelen waarmee huisartsen aanhoudende klachten in kaart kunnen brengen, mocht een medische oorzaak uitblijven. De huisarts kan bijvoorbeeld gebruik maken van de online vragenlijsten, om klachten in kaart te brengen. Het resultaat is een behandeladvies op maat.

Hulpmiddel voor huisartsen

Grip ondersteunt in de behandeling van SOLK en bij het in kaart brengen van de patiënt en zijn klachten. Een behandelaar kan gebruik maken van verschillende tools:

Screeningtool

De screeningstool van Grip helpt bij het stellen van een diagnose. Met behulp van gevalideerde online vragenlijsten worden lichamelijke en psychische klachten, beperkingen, actuele psychosociale stressoren en middelengebruik in kaart gebracht. Op basis van de gegeven antwoorden volgt een advies over vervolgstappen, rekening houdend de geldende richtlijnen.

Probleemprofiel

Het persoonlijke probleemprofiel wordt in Grip opgesteld aan de hand van de volgende klachtdimensies:somatiek, cognities, emoties, gedrag en sociaal. Beter bekend onder de afkorting SCEGS. Op basis van de SCEGS-dimensies stuurt Grip vragenlijsten uit, om de invloed die de dimensies op de ervaren klachten te kunnen analyseren. Door de uitkomsten grafisch weer te geven zijn mogelijke aanknopingspunten voor behandeling en begeleiding snel inzichtelijk.

Dagboek

Door een dagboek bij te houden geeft de patiënt zijn behandelaar een actueel beeld van de klachten en wanneer deze opspelen. De dagboekfunctie van Grip werkt met ingebouwde algoritmes, die partnonen automatisch herkennen en factoren signaleren die de klachten mogelijk veroorzaken of versterken.

Zelfhulpbehandeling

Op basis van het probleemprofiel kan Grip ook een gepersonaliseerde zelfhulpbehandeling samenstellen. Deze functie is geschikt voor mensen met milde tot matig ernstige klachten. De zelfhulpoefeningen zijn online beschikbaar, zodat de patiënt ze zelfstandig kan uitvoeren.

Monitoren

De zorgstandaard SOLK adviseert om aanhoudende klachten en belemmeringen te monitoren. Grip kan periodiek vragenlijsten uitsturen naar patiënten, om het verloop van de klachten bij te houden en samen te vatten in een rapport. De zorgverlener kiest welke vragenlijst er worden verstuurd en met welke frequentie.

E-health oplossing door artsen, patiënten en wetenschappers

Nedap ontwikkelt Grip in samenwerking met het UMCG, Universiteit Twente, Universiteit Leiden, Dimence en RoQua. De eerste versie van de toolbox is beschikbaar en wordt al door veel zorgverleners gebruikt. De betrokken specialisten en wetenschappers blijven doorlopend onderzoek doen, om het platform verder uit te breiden en te verbeteren.

Grip proberen?

Onderdeel van de onderzoeken is een Randomized Controlled Trail (RCT). De RCT helpt ons om de effectiviteit van Grip verder te onderzoeken. Dit doen we door de resultaten van een behandeling met Grip en ‘care as usual’ met elkaar te vergelijken. Wij zijn hiervoor op zoek naar huisartsen met een praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ).

Grip voor zorgverleners

De inzet van Grip kan zorgverleners en hun patiënten verlossen van de onmacht die wordt ervaren als klachten blijven aanhouden. Want medische oorzaken uitsluiten, verandert niets aan de pijn. Uit onderzoek blijkt dat 40 tot 50 procent van de huisartspatiënten SOLK ervaart. Patiënten die je voorheen ontevreden naar huis moest sturen, hebben nu kans op een passende behandeling. Grip maakt het voor de zorgverlener makkelijker om goede zorg te leveren.

Scholing

Behandelaren kunnen gebruik maken van de e-learning SOLK. Deze online scholing bevat ook modules over Grip. Wordt Grip in een zorggroep of grotere organisatie gebruikt, dan is het ook aan te raden om peer-learning toe te passen. Grip is echter zo ontworpen, dat het ook prima zonder enige scholing gebruikt kan worden.

Grip voor patiënten

Mensen die SOLK ervaren zijn vaak moedeloos. Ze voelen zich niet gehoord of worden angstig. Het kan een enorme aanslag zijn op de kwaliteit van leven. Veel behandelaren doen hun uiterste best om te helpen, maar hadden hier voorheen niet altijd de juiste tools voor. Grip helpt de behandelaar én de patiënt bij het bestrijden of beheersen van aanhoudende klachten. Zo kun je als patiënt ook bijdragen aan de behandeling, door inzicht te bieden en oefeningen te doen.

Grip sluit aan bij de NHG standaard SOLK en wordt expliciet genoemd in de zorgstandaard SOLK en op thuisarts.