10 april 2018

Inzicht vanachter het bureau

Esther Oosterhof, Arts bij Allévo vertelt:

Behandelaren en zorgmedewerkers hadden nog gescheiden dossiers, toen ik bij Allévo kwam werken. In een afgesloten dossier op de afdeling had elke cliënt een eigen onderdeel, met achter ieder document een plek voor elke behandelaar afzonderlijk. Had je als organisatie een groot verzorgingsgebied, dan was die werkwijze lastig. 

Inzicht vanachter mijn bureau

De weerstand tegen de komst van één cliëntdossier was vrij hoog. ‘Te ingewikkeld en we zijn niet computervaardig genoeg’, dachten collega’s. Om de overgang niet te groot te maken, hebben we het cliëntdossier net zo ingericht als het dossier op de afdeling. Het grote voordeel is dat we nu vanachter ons bureau al onze cliënten kunnen zien. En voor de cliënt is het heel inzichtelijk waar hij of zij staat in het revalidatie- en zorgproces.

Onze ligduur is enorm verkort

Werken in Ons® zorgt ook voor meer doorstroom op de revalidatieafdeling. Cliënten die hun dossier niet digitaal kunnen bekijken, krijgen een papieren uitdraai van het weekprogramma. Daarin staan de behandeling én de geplande ontslagdatum. Zo weten zij hoever ze moeten zijn in hun behandeling om naar huis te kunnen. Dit heeft onze ligduur enorm verkort. Voorheen kwam de aankondiging dat iemand over twee weken naar huis zou gaan vaak onverwacht. Daardoor bleven cliënten toch wat langer hangen. Nu ziet de cliënt waar hij naartoe werkt. Dat is een groot voordeel voor de cliënt zelf en voor de organisatie.

Allévo is een Zeeuwse zorgorganisatie die zorg en diensten levert op het gebied van thuiszorg, wonen met zorg, specialistische hulp en revalidatie.