Het Leertraject ZIM

Het leertraject ZIM

Zorginstellingen hebben er belang bij dat de organisatie zo goed mogelijk functioneert. Dat betekent dat organisatie, proces en tooling optimaal op elkaar zijn afgestemd om een zo eenvoudig mogelijke manier van werken te faciliteren. Er lijkt echter ruimte voor verbetering en wellicht zelfs vernieuwing.
Bijvoorbeeld omdat interne afdelingen beter kunnen samenwerken, gaten in het werkproces gedicht moeten worden en beschikbare tooling effectiever kan worden ingezet. Inmiddels hebben meerdere klanten van Nedap aangegeven zoekende te zijn naar een oplossing hiervoor, waardoor dit programma is ontstaan.

Wat zou er moeten veranderen?

Als zorgorganisatie heb je continu te maken met veranderingen in de organisatie, het proces en de tooling. Wie zorgt ervoor dat deze veranderingen worden opgemerkt, vertaald naar consequenties en omgezet naar te nemen acties? In organisatieterminologie: wie zorgt ervoor dat de strategie van de organisatie bereikt wordt door de tactische inzet van operationele, en soms innovatieve,  functionaliteiten in de tooling. Op dit moment lijkt die verantwoordelijkheid en de uitvoering hiervan grotendeels bij de afdeling applicatiebeheer te liggen. Klassiek applicatiebeheer kenmerkt zich echter doorgaans door het sec beheren van bestaande tooling, binnen het huidige proces in de organisatie zoals deze nu is. Dit is niet in lijn met wat er in de praktijk gebeurt, want veranderingen volgen zich in een steeds hoger tempo op. Naast klassiek applicatiebeheer heb je als organisatie de behoefte aan iemand die deze veranderingen managet. Iemand die helpt met het bouwen van de brug tussen operatie en strategie; de Zorginformatie Manager.

Wat wordt er verwacht van de Zorginformtiemanager?

Gezien de complexiteit van de zorg en de veranderingen waar zorgaanbieders mee te maken hebben en krijgen, heb je iemand nodig met ten minste HBO werk- en denkniveau. Deze persoon wil en kan werken op het snijvlak van software, werkprocessen en bedrijfsresultaten. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon uit de zorg komt. Deze persoon is extravert, sterk communicatief vaardig en oplossingsgericht.

Hoe ziet het leertraject er uit?

Jouw doelstelling als deelnemer is om op tactisch niveau effectief te zijn binnen de context van jouw organisatie in de rol van zorginformatiemanager.
Praktisch betekent dit:

 • Zorgen dat veranderingen in wet- en regelgeving worden vertaald naar consequenties voor proces en tooling.
 • Periodiek meelopen in de uitvoering om mazen in het proces en de inzet van tooling te vinden. Vervolgens zorgen dat de noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd.
 • Zorgen dat veranderingen in tooling direct worden besproken, impact bepaald en doorgevoerd.
 • Zorgen dat nieuwe medewerkers adequaat worden opgeleid en snel kunnen starten.
 • Zorgen dat interne afdelingen (FA, SA, PA en CA) knelpunten in het proces bespreken, oplossingen bedenken en acties uitzetten.

Talenten waaraan gewerkt gaat worden:

 • Doorzettingsvermogen
 • Initiatief nemen
 • Organisatie sensitiviteit
 • Organisatievermogen
 • Samenwerken
 • Feedback geven
 • Presentatievaardigheden
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen vaardigheden

Door middel van een vragenlijst die beschikbaar is voor zelfevaluatie, maar ook in 360° feedback, wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld grip te krijgen op de talenten die nodig zijn voor een effectieve invulling van de rol van zorginformatiemanager.

Van de deelnemers wordt elke leertrajectdag een voorbereiding, een presentatie en een actieve deelname verwacht. Tijdens de leertrajectdagen zullen de deelnemers elkaar reflectie geven op feedback- , presentatie-, luister-, samenvatten- en doorvraag vaardigheden. Hiervoor zijn elke leertrajectdag reflectie formulieren beschikbaar.

Voor het leertraject zal het boek: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (ISBN 9789047054641) van Steven Covey op de eerste leertrajectdag verstrekt worden aan de deelnemers. De zeven eigenschappen die allemaal terugkomen in het leertraject zijn:

 1. proactieve houding;
 2. doelgerichte inzet (begin met het einde voor ogen);
 3. prioriteiten stellen;
 4. streven naar gezamenlijk profijt (Win-winsituatie);
 5. aandacht voor andermans belangen (Empathie);
 6. profijt uit verschillen halen (Synergie);
 7. voldoende rust nemen en ontspannen (balans tussen productie en productiemiddelen).

Er wordt ook gebruik gemaakt van een online omgeving, waarin deelnemers naslagwerk kunnen raadplegen over informatiemanagement, organisatiekunde, en andere relevante thema’s. Het traject loopt van september t/m december en je zit in een klas met deelnemers van verschillende organisaties. De groep bestaat uit 4 a 5 personen, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. In de bijlage staat een dag-tot-dag overzicht met de verschillende contactmomenten.

Dit traject wordt uitgevoerd door Wim Winter (Quattri). Wim heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van talent en is daarnaast gecertificeerd business partner van Nedap.

Hoeveel tijd vraagt het leertraject?

Het leertraject bestaat uit zes contactdagen, een reserve dag en een middag voor de eindpresentaties. De eerste contactdag en de eindpresentaties zijn bij Nedap in Groenlo en voor de overige dagen wordt de locatie in overleg met de klas bepaald. Tussen de contactdagen is er tijd nodig om presentaties voor te bereiden en om de eindopdracht uit te werken. Hoeveel tijd dit exact in beslag neemt is voor iedereen verschillend, maar een halve dag per twee weken lijkt een goede inschatting.

De kosten van het leertraject

Quattri zal het leertraject uitvoeren. Na de intake zal Quattri een offerte voor de deelname toesturen.

Vragen? Neem contact op met de trainer.