07 november 2019 @ 10:00

Inspiratiedag Surplus in Zevenbergen

Te gast op inspiratiedag Surplus

Surplus heeft een fusieproces achter de rug en probeert de omslag te maken naar een organisatie waarin de wensen en de mogelijkheden van de klant veel meer centraal komen te staan. Deze inhoudelijke omslag in het denken en doen moet mede vorm krijgen door de juiste ondersteunende instrumenten, zoals het elektronisch cliëntendossier.

Benieuwd naar het proces van keuze tot realisatie en het verloop ervan? Kom dan zeker naar de inspiratiedag!